Sociale verkiezingen 2020: werking en bevoegdheden van de O.R. en het C.P.B.W.

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Naar aanleiding van de afgelopen sociale verkiezingen van november 2020 werden ondernemingsraden (O.R.) en comités voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) geïnstalleerd of hernieuwd in tal van ondernemingen. 

De werkingsregels van die overlegorganen bepalen of een onderscheid maken tussen de opdrachten van een O.R. en de bevoegdheden van een C.P.B.W. kan soms bepaalde moeilijkheden opleveren.

Te raadplegen :

  • onze overzichtstabel.
  • en, wat betreft het recht op bepaalde afwezigheden in het kader van de uitoefening van het mandaat van de werknemersvertegenwoordiger in de O.R. en/of het C.P.B.W. (bijvoorbeeld om deel te nemen aan syndicale opleidingen), onze sectorale documentatie.

Herhaling! Om geldig te kunnen werken, moet elke O.R. en elk C.P.B.W. over een (eigen) huishoudelijk reglement beschikken waarin hun werkingsregels zijn vastgelegd.

Belangrijkste bronnen: wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (O.R.); collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de O.R. (Koninklijk Besluit van 12 september 1972); Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de O.R.; wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (C.P.B.W.); Codex over het welzijn op het werk; 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.