(Kandidaat-)personeelsafgevaardigde: beschermd tot de wettelijke pensioenleeftijd

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 19/12/2023 - 17:08
Laatste update: 19/12/2023 - 17:10

Momenteel loopt de ontslagbescherming die de (kandidaat-)personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en/of in het comité voor preventie en bescherming op het werk kan laten gelden af op het ogenblik dat hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Deze leeftijdsgrens zal geleidelijk worden verhoogd om gelijke tred te houden met de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Concreet zal de (kandidaat-)personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en/of in het comité voor preventie en bescherming op het werk beschermd zijn:

  • tot hij de leeftijd van 66 jaar bereikt; deze leeftijdsgrens wordt van kracht op 1 februari 2025;
  • tot hij de leeftijd van 67 jaar bereikt; deze leeftijdsgrens wordt van kracht op 1 februari 2030.

Ter herinnering! De ontslagbescherming loopt niet af als het in de onderneming steeds gebruikelijk is geweest om de categorie werknemers waartoe de (kandidaat-) personeelsafgevaardigde behoort, in dienst te houden.

Bron: Wet van 3 december 2023 tot wijziging van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor preventie en bescherming op het werk alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, B.S., 14.12.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.