Kan ik mijn sociale bijdragen verhogen of verlagen?

In het begin van je carrière als zelfstandige betaal je altijd voorlopige sociale bijdragen omdat ze normaal worden berekend op basis van je inkomen van 3 jaar eerder.

Daarna brengt de belastingsdienst je sociaal secretariaat op de hoogte van je werkelijke inkomen. Op basis hiervan berekent je sociaal secretariaat je definitieve bijdragen.  Na deze herbereking zal je meer of minder sociale bijdragen moeten betalen, wat in je voor- of nadeel kan zijn.  

Waarom zou je je sociale bijdragen verhogen of verlagen? 

Is je werkelijke inkomen hoger dan het bedrag dat wordt gebruikt om je bijdragen te berekenen? Dan kan je je voorlopige bijdragen verhogen. Zo voorkom je dat je een extra toelage moet betalen als je definitieve bijdragen worden bepaald. Daarnaast moet je ook minder belastingen betalen als je een hoge(re) sociale bijdrage hebt. 

Is je werkelijke inkomen lager dan het bedrag dat wordt gebruikt om je bijdragen te berekenen? Dan kan je je voorlopige bijdragen verlagen door een vermindering aan te vragen. Dit kan je doen via onze online tool My Social Security Manager, via e-mail of via je boekhouder. 

3 mogelijkheden om je sociale bijdragen aan te passen

1.

Je betaalt het voorgestelde bedrag

Is je inkomen jaar na jaar stabiel? Betaal dan gewoon het voorgestelde bedrag van je sociale bijdragen. Blijkt achteraf toch dat je meer of minder hebt verdiend dan verwacht, dan betaal of krijg je het verschil terug zonder een (grote) toeslag te moeten betalen.  

2.

Je verlaagt het voorgestelde bedrag

Denk je dat je veel sociale bijdragen moet betalen in verhouding tot je huidige inkomen? Verlaag dan het voorgestelde bedrag. Zo houd je meer geld over voor andere zaken.  

Let wel dat je je (verwachte) inkomen niet te laag schat. Anders riskeer je boetes te moeten betalen als je werkelijke inkomen hoger ligt. 

Er zijn verschillende scenario’s waarin het voorgestelde bedrag van je sociale bijdragen te hoog kan zijn: 

  • Crisis in je sector  

  • Bevalling, ziekte, ongeval of invaliditeit  

  • Faillissement van je zaak of een klant  

  • Investeringen in je zaak 

  • Ongevallen of rampen die van invloed zijn op je bedrijfsactiviteiten  

  • Verandering van je rechtsvorm 

  • … 

Om het voorgestelde bedrag van je sociale bijdragen te verlagen, moet je een vermindering aanvragen. Dit kan je doen via onze online tool My Social Security Manager, via e-mail of via je boekhouder.  

Let wel: als je een vermindering aanvraagt, moet je je ‘lagere’ inkomen kunnen verklaren. Je sociaal verzekeringsfonds zal je vragen om bewijs. 

3.

Je verhoogt het voorgestelde bedrag

Verdien je nu meer dan tijdens je eerste 3 jaren als zelfstandige? En denk je dat je te weinig sociale bijdragen moet betalen in verhouding tot je huidige inkomen? Verhoog dan het voorgestelde bedrag. Dit kan je zelf eenvoudig doen via onze online tool My Social Security Manager. Nadat je je sociale bijdragen hebt verhoogd, zal je een nieuw betalingsbericht ontvangen. 

Klaar om je sociale bijdragen aan te passen?

Ontdek hoe je je sociale bijdragen kan verhogen of verlagen in deze korte video.   

Bereken je bijdragen

Weet je niet zeker hoeveel sociale bijdragen je moet betalen? Gebruik onze simulator om snel en eenvoudig je bijdragen te berekenen. 

Maak een simulatie