Onze simulatietools

De Belgische sociale wetgeving evolueert constant. Bedrijven die niet mee zijn met deze evolutie hebben meer kans om tegen financiële risico’s aan te lopen. 

Met onze simulatietools heb je als accountant alles bij de hand om klanten tegen risico’s en onaangename verrassingen te beschermen. Bereken netto- en brutolonen, sociale bijdragen, de kinderbijslag en meer. 

Bruto/netto-simulatie voor werknemers

Bereken het nettobedrag dat een werknemer maandelijks overhoudt of krijg een idee van het brutoloon van een werknemer. 

Bruto/netto-simulatie voor bedrijfsleiders

Bereken de bruto- en nettolonen en optimaliseer je inkomen door Voordelen van Alle Aard (VAA) toe te voegen. 

Simulatie sociale bijdragen

Bereken de sociale zekerheidsbijdragen voor klanten. 

Berekening bedrijfswagenbelasting

Bereken het fiscale plaatje van bedrijfswagens en simuleer de impact op het netto-inkomen van werknemers. 

Simulatie kinderbijslag

Bereken de kinderbijslag in een paar klikken. 

Pensioensimulatie

Bereken de kloof tussen ‘zelfstandig inkomen’ en 'toekomstig pensioen’ of de 'voordelen van een aanvullend pensioen'.