Voldoe jij aan de voorwaarden om een zaak te starten?

Wil je starten als zelfstandige? Dan moet je volgens de Belgische wet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast kan het ook zijn dat je specifieke competenties moet kunnen aantonen. Ontdek of dit op jou van toepassing is en hoe. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen en welke competenties moet je hebben?

Basisvoorwaarden

 • Je moet meerderjarig zijn (minstens 18 jaar). 

 • Je moet de Belgische nationaliteit hebben of een inwoner van de EU zijn. Woon je buiten de EU, dan moet je een beroepskaart voor buitenlandse ondernemers hebben. 

 • Je moet nog al je burgerrechten genieten (je bent nooit veroordeeld voor ernstige fouten of misdrijven). 

 • Je moet rechtsbekwaam zijn (je staat niet onder een voorlopig bewindvoerder en bent niet wettelijk of gerechtelijk onbekwaam verklaard).

 • Je oefent geen ander onverenigbaar beroep uit (bijvoorbeeld: gerechtsdeurwaarder, advocaat, notaris, rechter, griffier, lid van de recherche enzovoort).

Vereiste competenties

Sinds 1 januari 2019 zijn er geen gereglementeerde beroepen meer in Vlaanderen. Dit betekent dat er geen voorwaarden zijn om een bepaald beroep uit te mogen oefenen. 

In Wallonië en Brussel daarentegen zijn er nog wel bepaalde gereglementeerde beroepen. Om deze beroepen te mogen uitoefenen, moet je bewijzen dat je over de nodige kennis en/of vaardigheden beschikt. In de praktijk gaat dit over specifieke professionele competenties of een basiskennis bedrijfsbeheer.

Hoe kan je je ondernemersvaardigheden bewijzen?

Met een diploma of officiële titel

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor of master); 
 • Je hebt een certificaat ‘basiskennis van bedrijfsbeheer/management’; 
 • Je hebt bepaalde getuigschriften van het hoger beroepsonderwijs, behaald voor 30 september 2000.

Alleen diploma's of certificaten van officieel erkende opleidingsinstanties worden aanvaard. Diploma’s en certificaten van privé-scholen of –instellingen worden niet geaccepteerd.

Door een praktijktest af te leggen

Je moet dan kunnen bewijzen dat je de nodige skills en werkervaring hebt. Voor meer informatie over de praktijktesten kan je contact opnemen met onze adviseurs.

Je moet je ervaring aantonen met schriftelijke documenten, zoals een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, een arbeidscontract of een attest van je (oude) werkgever. Op basis van je schriftelijke documenten beslist het ondernemingsloket of je voldoende praktijkervaring hebt.

Je hebt geen diploma of praktijkervaring. Hoe kan je toch aan de voorwaarden voldoen?

Heb je geen diploma of praktijkervaring, dan is een certificaat basiskennis van bedrijfsbeheer ook voldoende. Dit certificaat kan je behalen via een examen bij de centrale examencommissie in het Brussels of Waals Gewest.

Een andere optie is om een cursus te volgen in een IFAPME-opleidingscentrum.

Vrijstellingen en uitzonderingen

Er bestaan uitzonderingen op de voorwaarden om de nodige basiscompetenties en/of -kennis aan te tonen. Zo geniet je een vrijstelling: 

 • Als je een bestaand bedrijf overneemt; 
 • Als je een bedrijf voortzet na het overlijden van je echtgenoot, partner of (klein)kind; 
 • Als de enige activiteit van je bedrijf huis-aan-huisverkoop is; 
 • Als je een bepaald beroep uitoefent of een bepaald soort bedrijf hebt.

Hier vind je een overzicht van alle uitzonderingen.

Heb je zelf geen certificaat, maar je echtgenoot of helper/werknemer wel? Dan kan dat ook een oplossing zijn.

Klaar om te starten?

Voldoe je aan alle voorwaarden? Breng alle formaliteiten in orde en start je onderneming in slechts enkele klikken. 

Ik wil starten