woman_with_ipad

Wat zijn sociale bijdragen?

Als zelfstandige moet je ieder kwartaal sociale bijdragen betalen. Maar wat zijn sociale bijdragen eigenlijk? Waarom moet je ze betalen? En hoe worden ze berekend? Je leest het op deze pagina. 

Dus: wat zijn sociale bijdragen? 

In België betaalt iedereen die werkt sociale bijdragen. Maar in tegenstelling tot werknemers, van wie de sociale bijdragen worden ingehouden op het loon, moeten zelfstandigen deze zelf betalen. 

Je sociale bijdragen vertegenwoordigen een wettelijk percentage van 20,5% van je "jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen", berekend door de fiscus. Ongeacht je statuut als zelfstandige (vennootschap, natuurlijke persoon, zelfstandige in bijberoep of zelfstandige in hoofdberoep) moet je bijdragen betalen aan een sociaal verzekeringsfonds. De betaling van deze bijdragen garandeert je sociale rechten (wettelijk pensioen, gezondheidszorg, kinderbijslag, overbruggingsrechten, enz.) 

Hoe worden de sociale bijdragen berekend?  

Je sociale bijdragen worden berekend op basis van je inkomen. Dit is een voorlopige berekening, omdat ze gebaseerd is op de ontvangen inkomsten van 3 jaar eerder. Dit brutobedrag wordt verminderd met: 

 • Je zakelijke uitgaven 

 • De betaalde sociale premies  

 • De premies die je betaalt voor je aanvullend pensioen 

Bij de berekening van je persoonlijke socialezekerheidsbijdragen spelen ook andere factoren een rol, zoals je status als zelfstandige. Je boekhouder kan je meer details geven.

 

 

Wanneer de belastingdienst je sociale verzekeringsfonds je werkelijke inkomen stuurt, 2 of 3 jaar later, berekent het fonds je definitieve sociale bijdragen. Je krijgt dan een regularisatie: ofwel rekenen we je een toeslag aan, ofwel betalen we je het teveel betaalde terug. Als het verschil tussen je bijdragen en je werkelijke inkomen te groot is, loont het de moeite om je bijdragen te optimaliseren

Afhankelijk van je status gelden verschillende plafonds: 

Als startende ondernemer 

Gedurende de eerste 3 kalenderjaren van je bedrijf kun je elk kwartaal een minimum forfaitair bedrag betalen. En als jij (of je accountant) kunt inschatten dat je inkomsten hoger zullen zijn dan het minimumforfait, kun je een hoger bedrag betalen. 

Als gevestigde zelfstandige

Wanneer je al meer dan 3 jaar zelfstandige bent, val je onder het 'definitief systeem'. 

Socialezekerheidsbijdragen zijn een percentage van je netto belastbaar inkomen, bepaald op basis van vastgestelde inkomensschalen: 

 • Vanaf het 4de jaar: 20,5% van het netto belastbaar inkomen 

 • Deel van inkomen hoger dan € 63.297,86 per jaar: 14,6% 

 • Deel van inkomen hoger dan € 93.281,02 per jaar: geen bijkomende sociale bijdragen 

 • Toe te voegen beheerskosten: 4,25% van het bedrag van de sociale bijdragen 

Wanneer je sociale bijdragen betalen? 

Je betaalt elk kwartaal je sociale bijdragen aan je socialeverzekeringsfonds. Als ondernemer heb je tot het einde van het lopende kwartaal de tijd om het volledige bedrag te betalen. De belastingkwartalen beginnen elk jaar op respectievelijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

Een goede raad? 

Betaal je bijdragen ten laatste: 

 • Op 21 maart (bijdragen 1ste trimester) 

 • Op 21 juni (bijdragen 2de trimester) 

 • Op 21 september (bijdragen 3de trimester) 

 • Op 21 december (bijdragen 4de trimester) 

En een heel goede raad? 

Gebruik een domiciliëring. Die stel je makkelijk in op onze online tool My Social Security Manager of via een van onze medewerkers.  

Wat als je je bijdragen niet kunt betalen?  

Heb je financiële moeilijkheden? Elke ondernemer kan het tijdelijk moeilijk hebben, en de sociale bijdragen op tijd betalen kan een te grote last zijn.  

Het eerste wat je moet doen als je je in deze situatie bevindt, is onmiddellijk contact opnemen met Partena Professional. Samen zoeken we naar een oplossing die je sociale zekerheid zo goed mogelijk beschermt.

 

Financiële problemen? Ontdek onze oplossingen

 

Maak het jezelf makkelijker met onze online tool 

 

Ons platform My Social Security Manager is eenvoudig en efficiënt. Je hebt hiermee toegang tot je socialezekerheidsdossier en je kunt er allerlei transacties online mee uitvoeren: 

 

 • Maak simulaties 

 • Pas je bijdragen aan 

 • Doe betalingen 

 • Raadpleeg je documenten  

 • Stel loopbaancertificaten op 

 • Controleer je saldo 

 • Vraag een betalingsplan en advies 

 • Stel je vragen en krijg gegarandeerd binnen de 48u een antwoord 

 

Ontdek onze online tool

Heb je nog vragen?
Hoe kun je je sociale zekerheidsbijdrage verhogen of verlagen?

Als je inkomen hoger is dan het inkomen dat gebruikt wordt om je bijdrage te berekenen, kun je beslissen om je voorlopige bijdrage te verhogen. Zo voorkom je dat je een extra bijdrage moet betalen op het moment van regularisatie. Het betekent ook dat je minder belasting betaalt. 

 

Als je inkomen daarentegen beduidend lager is dan het inkomen dat gebruikt werd om de bijdrage te berekenen, kun je een vermindering van de voorlopige bijdrage aanvragen. 

 

Hoe wijzig je je bijdrage? Ga naar onze onlinetool My Social Security Manager om snel en eenvoudig je sociale bijdrage te verhogen of te verlagen. 

 

Tot slot: als je twijfelt over het bedrag dat je aan sociale zekerheidsbijdragen moet betalen, gebruik dan onze simulator voor een snelle en eenvoudige berekening. 

Sociale bijdrage voor zelfstandigen: wat zijn mijn rechten? 

De sociale bijdragen die je als zelfstandige elk kwartaal betaalt, geven je recht op sociale basisbescherming: 

 • Kinderbijslag 

 • Geboortetoelage en moederschapshulp 

 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

 • Wettelijk pensioen 

 • Overbruggingsrechten Zo profiteer je van sociale zekerheidsrechten en ben je goed voorbereid bij tegenslag, zodat je met een gerust hart aan de slag kunt. Heb je een geheugensteuntje nodig over je rechten en plichten als zelfstandige? Vind alle informatie op deze pagina. 

Kan ik mijn sociale zekerheidsbijdragen berekenen?

Je kunt het bedrag van je sociale bijdragen berekenen via onze online simulator of rechtstreeks via onze tool My Social Security Manager.Zo kun je bepalen of het bedrag moet worden aangepast om onaangename verrassingen te voorkomen. 

Wat moet ik doen als ik te veel premie betaal?

Betaal je te veel sociale bijdragen? Geen paniek: je kunt altijd een aanvraag tot bijdragevermindering indienen. Zo niet wordt het aanvullende bedrag bij de regularisatie terugbetaald. 

Wat zijn de gevolgen als ik niet betaal?

Let op: onbetaalde sociale zekerheidsbijdragen kunnen de dekking of terugbetaling van je gezondheidszorg en die van je gezin blokkeren. Neem voor aankomst contact met ons op of lees ons advies bij betalingsproblemen! 

Wat zijn de gevolgen van een laattijdige betaling?

Bij een laattijdige betaling riskeer je financiële boetes: een verhoging van 3% op de onbetaalde bijdragen per begonnen kwartaal en een eenmalige verhoging van nog eens 7% als ze op 31 december nog steeds niet zijn betaald. Ook deze verhogingen en toeslagen zijn niet fiscaal aftrekbaar. Dus laat ons samen tot een oplossing komen, vooraleer het zover is.

Hoe kan ik de betaling van mijn sociale bijdragen en belastingen optimaliseren? 

Je kunt de berekening van je bijdragen en belastingen beïnvloeden door rekening te houden met het bedrag van je beroepskosten en het bedrag van je sociale zekerheidsbijdragen: 

 

 • Betaal minder of meer voorlopige sociale zekerheidsbijdragen. 

 • Doe (intelligente) uitgaven om ze van je inkomen af te kunnen trekken en zo je belastingen en sociale premies te verlagen. (Versterk bijvoorbeeld je sociale zekerheid met aanvullende fiscaal aftrekbare verzekeringen: zo is het VAPZ — net als de gewaarborgde inkomensverzekeringen — fiscaal aftrekbaar.) 

 • Overweeg het oprichten van een onderneming. 

 • Denk na over de juiste rechtsvorm van je onderneming en profiteer van een voordeliger fiscaal regime. 

 

Neem contact op met je boekhouder om te achterhalen welke maatregel voor jouw situatie aangewezen is. 

Hoe vind ik alle informatie over mijn sociale zekerheidsdossier? 

Vind eenvoudig al je gegevens in je sociale zekerheidsdossier en stel al je vragen via de My Social Security Manager. Je krijgt gegarandeerd antwoord binnen de 24 uur! 

 

Enkele voordelen van My Social Security Manager

 • Raadpleeg je dossier eenvoudig online, waar en wanneer je maar wilt. 

 • Pas zelf je gegevens aan. 

 • Pas het bedrag van je bijdragen aan. 

 • Meld een stopzetting van de activiteit. 

 • Regulariseer je onbetaalde schulden 

 • … 

Welke wijzigingen moet ik doorgeven? 

Meld alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op je sociale zekerheidsdossier of die je in staat stellen uitkeringen en bijstand te verkrijgen. Zoals: 

 • Een geboorte 

 • Het starten van een activiteit 

 • Een verandering van activiteit 

 • Een stopzetting van de activiteit 

 • Faillissement 

 • … 

 •  Laat ons deze wijzigingen weten per e-mail of via de contactpagina van My Social Security Manager

Wat is het verschil tussen mijn status en die van een werknemer?

Naast de verschillende statuten voor zelfstandigen, is er ook nog het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers. Maar hoe wordt dit onderscheid bepaald? En wat zijn de verschillen op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid? Wij zorgen voor een duidelijk overzicht.