Wat is sociaal overleg en waarom wordt het georganiseerd?

De sociale verkiezingen van 2024 vinden plaats in mei, maar weet je wat er daarna gebeurt? Vanaf juni beginnen de verkozen organen hun functies van vertegenwoordiging en informatie-uitwisseling over economische, financiële en welzijnskwesties uit te oefenen. Dit vormt de basis van sociaal overleg.

 

Wil je begeleiding tijdens de procedure van je sociaal overleg? 

Wat gebeurt er na de sociale verkiezingen?

Na de sociale verkiezingen doorloopt het proces dat sociale dialoog installeert of versterkt meestal de volgende stappen:

 1. Officiële bekendmaking van de resultaten, gevolgd door eventuele bezwaarprocedures bij betwisting
 2. Installatie van de gekozen organen binnen 45 dagen na de verkiezing
 3. Aanneming van het intern reglement (IR) specifiek voor elk representatief orgaan
 4. Overdracht van basisinformatie over economische, financiële en sociale zaken
 5. Opstellen van de kalender voor maandelijkse vergaderingen
 6. Organisatie van trainingen voor de personeelsvertegenwoordigers gedurende hun manda(a)t(en) over hun rechten en verantwoordelijkheden

Wat is sociaal overleg?

Het sociaal overleg is een praktijk waarbij een beslissing van de werkgever voorafgaat aan een proces van overleg, communicatie en onderhandeling met de gekozen vertegenwoordigers tijdens de sociale verkiezingen. Het heeft als doel kwesties met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, lonen, sociale voordelen en andere aspecten van de arbeidsverhoudingen op te lossen.

Waarom wordt er sociaal overleg georganiseerd?

Het doel van sociaal overleg is om het vertrouwen tussen werkgevers en werknemers te versterken. 

Het wordt om verschillende redenen georganiseerd:

 • De arbeidsvoorwaarden en sociale normen verbeteren
  Sociaal overleg helpt de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door de onderhandelingen over lonen, sociale voordelen, arbeidsroosters en andere werkgerelateerde kwesties te vergemakkelijken. Dagelijkse dialoog draagt zo bij aan het creëren van een eerlijkere en gunstigere werkomgeving voor iedereen.
 • De oplossing van conflicten en problemen op de werkplek vergemakkelijken door de belangen van werknemers te beschermen
  De sociale organen van het bedrijf spelen een cruciale rol in het beschermen van de belangen van de bedrijven en de werknemers die ze in dienst hebben. Sociaal overleg stelt hen in staat om de problemen en bezorgdheden van werknemers met de directie te bespreken en passende oplossingen voor te stellen.
 • Sociale vrede en stabiliteit in de arbeidsrelaties bevorderen
  Sociaal overleg helpt de sociale vrede te bewaren door een vreedzame oplossing van conflicten aan te moedigen en spanningen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen.
 • Het concurrentievermogen van bedrijven versterken
  Efficiënt sociaal overleg kan het concurrentievermogen van bedrijven versterken door nauwe samenwerking tussen management en werknemers aan te moedigen. Hierdoor kunnen we innovatieve oplossingen zoeken en implementeren om de productiviteit en algemene bedrijfsprestaties te verbeteren.

In essentie is sociaal overleg, dat centraal staat in het Belgische sociale model, essentieel om harmonieuze relaties tussen werkgevers en werknemers te bevorderen door een adequate vertegenwoordiging van de belangen van werknemers en werkgevers te waarborgen bij beslissingen die de arbeidsvoorwaarden en beloningen beïnvloeden.

Praktische tips voor efficiënt sociaal overleg

 • Ga een open en constructieve dialoog aan met de verkozen organen om de bezorgdheden van de werknemers en de belangen van het bedrijf te bespreken.
 • Implementeer oplossingen en een beleid die een positieve en productieve werkomgeving bevorderen.
 • Bied een continue vorming aan de leden van verkozen organen om hun onderhandelings- en vertegenwoordigingsvaardigheden te verbeteren.
 • Het handhaven van een transparante en regelmatige communicatie tussen het management, de personeelsvertegenwoordigers en de werknemers om het vertrouwen en de samenwerking binnen het bedrijf te bevorderen.

Begeleiding nodig voor je sociaal overleg?

Ontdek hoe we je kunnen helpen