Bereid je voor op de sociale verkiezingen van 2024!

Heb je meer dan 50 voltijdse werknemers in dienst? Dan moet je onderneming sociale verkiezingen organiseren in mei 2024. Dit voor het oprichten of vernieuwen van de overlegorganen in je onderneming.

 

Momenteel lijken de sociale verkiezingen nog ver weg. Toch start je nu al best met de voorbereidingen. Bij de verkiezingen komt namelijk een strenge en complexe procedure kijken. Bij Partena Professional loodsen we je doorheen deze procedure. Ontdek wat er op het spel staat en hoe we je kunnen helpen. 

Wat zijn de sociale verkiezingen? 

Om de 4 jaar moeten bedrijven in de privésector met minstens 50 voltijdse werknemers sociale verkiezingen organiseren. Dit is wettelijk verplicht. Het doel van de sociale verkiezingen is om werknemers de kans te geven vertegenwoordigers aan te duiden voor de overlegorganen van de onderneming. Deze overlegorganen zijn het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en, in sommige gevallen, de Ondernemingsraad (OR). 

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) staat in voor het waarborgen van het welzijn van werknemers. Het comité bestaat uit: 

 • Vertegenwoordigers gekozen door de werkgever

 • De interne preventieadviseur

 • Vertegenwoordigers gekozen door de werknemers

Telt je onderneming minstens 50 werknemers, dan ben je wettelijk verplicht om sociale verkiezingen te organiseren voor de oprichting van een CPBW. 

De Ondernemingsraad bestaat uit zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers en heeft als taak om de werknemers te informeren en te raadplegen over de economische en sociale aspecten van de onderneming.  

Telt je onderneming minstens 100 werknemers, dan ben je wettelijk verplicht om sociale verkiezingen te organiseren voor de oprichting van een ondernemingsraad. 

Het aantal werknemers van een onderneming (of van meerdere ondernemingen) bepaalt of men wel of niet sociale verkiezingen moet organiseren. Een onderneming kan op zichzelf staan of samen met andere ondernemingen een Technische Bedrijfseenheid (TBE) vormen. 

De Technische Bedrijfseenheid is een entiteit met een zekere economische en vooral sociale autonomie, waardoor deze als een samenhangend geheel wordt beschouwd. In de praktijk komt de TBE niet noodzakelijkerwijs overeen met de juridische entiteit van een onderneming. Dit betekent: 

 • Dat er meerdere Technische Bedrijfseenheden kunnen zijn binnen eenzelfde juridische entiteit

 • Dat verschillende ondernemingen samen kunnen worden beschouwd als één Technische Bedrijfseenheid

Ben je verplicht om sociale verkiezingen te organiseren? Dan moet je weten wat jouw Technische Bedrijfseenheid is, voordat de verkiezingsprocedure start.  

Twijfel je over de omvang van je Technische Bedrijfseenheid? Onze experts staan klaar om je te adviseren! 

Moet jouw onderneming sociale verkiezingen organiseren?  

Dat hangt af van het aantal werknemers van je onderneming, die één of meer Technische Bedrijfseenheden (TBE's) kan bevatten. 

 • Heeft je onderneming minder dan 50 werknemers? Dan moet je geen sociale verkiezingen organiseren

 • Heeft je onderneming tussen de 50 tot 100 werknemers? Dan moet je sociale verkiezingen organiseren voor een CPBW

 • Heeft je onderneming meer dan 100 werknemers? Dan moet je sociale verkiezingen organiseren voor een CPBW en een OR

Hoe bereid je je voor op de verkiezingsprocedure? 

De volgende sociale verkiezingen worden gehouden in mei 2024. Toch start je nu al best met de voorbereidingen. Je moet namelijk een strikt procedureel tijdsschema volgen. De eerste belangrijk datum in dit schema is al 150 dagen voor de start van verkiezingsperiode. Hoe sneller je begint, hoe beter dus! 

De belangrijkste data van de verkiezingsprocedure

150 dagen voor de verkiezingen (X-60):

Dit is de start van de voorverkiezingsfase. In deze fase moet je je Technische Bedrijfseenheid definiëren, het aantal werknemers van je onderneming bevestigen, een inventaris maken van leidinggevende en kaderfuncties...    

90 dagen voor de verkiezingen (dag X)

Dit is de dag waarop de verkiezingsprocedure begint. Deze dag wordt ook wel dag X genoemd. Op dag X moet je beginnen met het vaststellen van de officiële datum van de verkiezingen binnen de Technische Bedrijfseenheid (TBE), het opstellen van de lijsten van kandidaten en kiezers, het samenstellen van de stembureaus, en het verdelen van de oproepingen. 

De dag van - en de dagen na de verkiezingen (dag Y)

Dit is de dag dat de verkiezingsperiode begint. Deze dag wordt ook wel dag Y genoemd. Op dag Y en in de dagen die volgen moet men stemmen, stemmen tellen, notulen opstellen, de resultaten van de verkiezingen bekendmaken en aanplakken, en de nieuwe overlegorganen samenstellen. 

45 dagen na de verkiezingen

Dit is de dag waarop de nieuwe overlegorganen voor het eerst bij elkaar komen. 

Sociale verkiezingen 2024: Hoe kan Partena Professional je helpen? 

Wij helpen je fouten te voorkomen, interne conflicten te vermijden en je sociale verkiezingen vlot te laten verlopen: 

 • Geniet professionele ondersteuning van begin tot eind

 • Verzeker jezelf dat elke stap correct wordt uitgevoerd

 • Verlicht je eigen werkdruk en die van je HR-afdeling

 • Voorkom sociale onenigheid en sancties

Start nu met je voorbereiding voor de sociale verkiezingen van 2024 met Partena Professional!

Bekijk onze video en ontdek wat je vandaag al kan doen om de verkiezingsprocedure vlot te laten verlopen. 

Kies je formule 

Wil je graag ondersteuning voor, tijdens of na je sociale verkiezingen? Wil je telefonisch of in persoon worden geholpen? Jij beslist. We bieden 2 mogelijke formules aan: 

Kies je voor de 'Hands-free' formule, dan ondersteunen we je van begin tot eind.   

 • Je krijgt een toegewijde adviseur. Deze ontfermt zich over alle verplichtingen die aan de verkiezingsprocedure zijn verbonden en komt je ter plaatse ondersteunen

 • Je krijgt meerdere workshops omtrent de sociale verkiezingen

 • We valideren de voorbereiding van je procedure (PV= ProcedureVoorbereiding?) op de dag dat de verkiezingsperiode begint (Validatie PV dag Y) 

Kies je voor de 'Hands-on' formule, dan ondersteunen we je op de belangrijke momenten van de verkiezingen. 

 • Je kan gebruik maken van een digitale tool waarmee je de verkiezingsprocedure kan beheren

 • Je krijgt workshops van een consultant op 3 belangrijke momenten in de verkiezingsprocedure

 • Je krijgt 2 uur consultancy tijdens de verkiezingsprocedure (vrijblijvend)

 • Je krijgt 2 exporten (personeelsbestand) uit de loonmotor (dag X en X+77)

Bereid je nu voor op de sociale verkiezingen van 2024

Laat je ondersteunen door Partena Professional. 

Ik wil me voorbereiden