Documenten & formulieren

Partena Professional stelt verschillende documenten en formulieren van haar verschillende diensten ter beschikking:

Vind je het gewenste modeldocument niet op de website?

Bezoek dan onze juridische webshop LegalSmart. Hier vind je nog meer juridische documenten, modelbrieven en standaarddocumenten. Bovendien kan je ze makkelijk personaliseren en onmiddelijk downloaden.

Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Neem zeker een kijkje op LegalSmart

Wenn Sie weitere Auskünfte in deutscher Sprache wünschen, klicken Sie hier.

Sociaal verzekeringsfonds van Partena Professional

Categorie Download het formulier
Aansluitingsformulieren Aansluiting vennootschapsbijdrage
  Aansluitingsverklaring sociale verzekering voor zelfstandigen
  Attest zelfstandige helper
  Verklaring aansluiting partner
  Attest werkend vennoot
  Verklaring van ONTSLAG en AANSLUITING ten gunste van het socialeverzekeringsfonds Partena Professional
Domiciliëring Mandaat SEPA Europese domiciliëring
Sociale bijdragen Infoblad Primostarter
  Aanvraag verhoging van de bijdragen / Inkomstenaangifte
  Artikel 37: aanvraag tot toepassing
  Artikel 37: onthaalmoeder
  Attest van tewerkstelling
  Onbezoldigde mandataris: verklaring op erewoord
  Verklarende hulp fiscale aangifte aanslagjaar 2023
  Aanvraag vrijstelling sociale bijdragen
Sociale bijdragen (vermindering 2023) Aanvraag vermindering 2023
Sociale bijdragen (vermindering 2022) Aanvraag vermindering 2022
Sociale bijdragen (vermindering 2021) Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen student-zelfstandige
  Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen - Loopbaan <45 jaar
  Bijberoep en art. 37
  Informatie aanvraag tot vermindering voorlopige bijdragen
  Jonger dan 65 jaar en rustpensioen “speciaal regime”
  Jonger dan 65j met pensioen openbare sector of partner met gezinspensioen
  Aanvraag vermindering meewerkende partner maxi statuut
  Ouder dan 65 jaar en geen rustpensioen
  Overlevingspensioen met of zonder kinderen ten laste
  Primo starter hoofdberoep
  Rustpensioen of vervroegd rustpensioen (loopbaan >45 jaar)
  Zelfstandige in hoofdberoep
Student-zelfstandige Aanvraagformulier voor het statuut van student-zelfstandige
  Attest van inschrijving in een onderwijsinstelling
  Verklaring voor het regelmatig volgen van lessen
  Het statuut van student-zelfstandige
Je rechten als zelfstandige Je rechten als zelfstandige
Vennootschapsbijdrage Aanvraag vrijstelling jaarlijkse vennootschapsbijdrage

Ben je klant van het sociaal verzekeringsfonds van Partena Professional?
Dan vind je hier zeker nog enkele nuttige documenten.

 

Wenn Sie weitere Auskünfte in deutscher Sprache wünschen, klicken Sie hier.

Wenn Sie weitere Auskünfte in deutscher Sprache wünschen, klicken Sie hier.

Opgelet: De gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik en de inhoud van de voorgestelde sociale standaarddocumenten. De rol van Partena Professional beperkt zich het aanpassen van deze documenten aan de evolutie van de sociale wetgeving en aan de rechtspraak van onze hoven en rechtbanken.

Deze standaarddocumenten gelden bovendien alleen voor de toepassing van de Belgische wet- en regelgeving. Partena Professional draagt geenszins aansprakelijkheid bij onjuist gebruik van deze documenten. Voor juridisch advies omtrent het gebruik ervan, kun je ons steeds contacteren.

Gerelateerde artikels