Hoe worden sociale bijdragen berekend?

Als zelfstandige moet je sociale bijdragen betalen aan je sociaal verzekeringsfonds. In ruil hiervoor krijg je bepaalde sociale rechten en voordelen (wettelijk pensioen, gezondheidszorg, kinderbijslag, overbruggingsrechten, enz.) Maar hoe worden sociale bijdragen berekend? Op welke criteria is de berekening gebaseerd? We leggen het hier allemaal uit.

Formule berekening sociale bijdragen 

Voor het berekenen van de sociale bijdragen nemen we je bruto-inkomen (inclusief je bedrijfswagen en andere voordelen van welke aard dan ook). Vervolgens trekken we bepaalde zaken daarvan af:  

  • Zakelijke uitgaven (forfaitair of reëel), bedrijfskosten en eventuele verliezen

  • De sociale bijdragen die je al hebt betaald

  • De premies die je betaalt voor je Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 

 

Goed om te weten: in de praktijk hebben ook andere factoren invloed op je bruto-inkomen. Je boekhouder kan je hier meer informatie over geven. 

Wat moet je nog weten over de sociale bijdragen?  

In deze video leggen we het je uit.  

Hoe veel sociale bijdragen moet je betalen?

Startende zelfstandigen (< 3 jaar activiteit)

 

Tijdens je eerste 3 kalenderjaren als zelfstandige kan je forfaitaire (minimum)bijdragen betalen. 

Gevestigde zelfstandige: (> 3 jaar activiteit)

 

Ben je al meer dan 3 jaar zelfstandige, dan val je onder het "definitieve regime". Je sociale bijdragen vertegenwoordigen dan een percentage van je netto belastbaar inkomen, bepaald volgens de inkomensschalen.

De sociale bijdragen die je betaald zijn altijd voorlopige bijdragen 

Als zelfstandige moet je ieder kwartaal sociale bijdragen betalen. Deze bijdragen zijn altijd voorlopig, aangezien ze worden berekend op basis van je verwachte inkomen.  

Reden hiervoor is dat wij, als jouw sociaal verzekeringsfonds, je bijdragen moeten berekenen en innen voor het lopende jaar, wanneer je werkelijke inkomen nog niet bekend is. Zodra je werkelijke inkomen bekend is, maken we een definitieve berekening. 

Heb je meer verdiend dan verwacht en dus te weinig bijdragen betaald? Dan moet je het verschil nog bijbetalen. Heb je minder verdiend dan verwacht en dus te veel bijdragen betaald? Dan krijg je het verschil van ons terug

Is het verschil tussen je bijdragen en je werkelijke inkomen heel groot? Dan loont het de moeite om je bijdragen te optimaliseren. 

Wanneer je start als zelfstandige, kan je de eerste 3 jaar een forfaitaire bijdrage betalen. Dit aangezien wij pas na 2 of 3 jaar je werkelijke inkomen ontvangen van de belastingsdienst. Pas vanaf dan kunnen we een definitieve berekening van je bijdragen maken. 

 

beeld

Sluit je aan ons sociaal verzekeringsfonds

Op zoek naar een sociaal verzekeringsfonds dat jouw bezorgdheden als zelfstandige begrijpt? Sluit je aan bij Partena Professional en maak het jezelf gemakkelijk.