Wet op Werkbaar en Wendbaar Werk: Evolutie of revolutie?

Auteur: By Philippe Norman & Yves Stox
Leestijd: 4min

'De nieuwe regels rond Werkbaar en Wendbaar Werk komen tegemoet aan een aantal belangrijke verzuchtingen van bedrijven’, bevestigt Yves Stox, als Senior Legal Counsel verbonden aan het Knowledge Department van HR-dienstenleverancier Partena Professional. ‘We geloven bijvoorbeeld heel erg in het systeem met de honderd vrijwillige overuren, maar zeker ook in het glijdend of dynamisch uurrooster, waarbij mensen uren sparen en die later opnemen, of omgekeerd.’

Die twee maatregelen vormen een krachtige combinatie: door de vrijwillige overuren te combineren met glijdende werktijden ontstaan er heel wat voordelen voor werkgever én werknemer. Zo kunnen ze rechtstreeks afspraken maken rond flexibiliteit, zonder akkoord van de vakbondsafvaardiging en zonder de toestemming van de sociale inspectie. Bovendien is de impact op de planning minimaal.

Een juridische kader voor occasioneel telewerk

De nieuwe regels creëren ook vereenvoudiging, wat koudwatervrees kan wegnemen bij ondernemingen. Occasioneel telewerk is daar goed een voorbeeld van, zegt Philippe Norman, verantwoordelijk voor de afdeling Legal Partners van Partena Professional. ‘Dat kon al, maar het kader was niet optimaal. Zoals het nu is vastgelegd, komt het er op aan afspraken te maken over wanneer je kunt thuiswerken, hoe je dat laat weten, welke vergoeding er eventueel is, welk materiaal je ter beschikking krijgt en hoe je hulp krijgt bij computerproblemen...’ Eenmaal het kader, vastgelegd in het arbeidsreglement of een bedrijfs-cao, kunnen werknemers en hun leidinggevenden snel en soepel regelingen treffen die in het belang zijn van bedrijf én individu.

Op weg naar een geïndividualiseerd personeelsbeleid

Deze maatregelen passen binnen een bredere evolutie, net zoals bijvoorbeeld de hervorming van de regels rond werkgeversgroeperingen (‘potentieel heel erg krachtig, maar nog altijd te complex’, is het oordeel hier). Tot nu toe was het Belgische arbeidsrecht erg gericht op collectieve regelingen. Maar met de nieuwe regels rond vrijwillige overuren en glijdende werktijden komt het individu meer centraal te staan. En die notie van autonomie die nu in het arbeidsrecht opduikt, verdient wel degelijk het label ‘revolutionair’.

‘Dat werkgevers en werknemers in ondernemingen nu rechtstreeks met elkaar afspraken kunnen maken, biedt opnieuw ruimte’, zegt Yves Stox, die de vergelijking maakt met de loonpolitiek. ‘Tien jaar geleden sprak iedereen over cafetariaplannen, maar bracht niemand die echt in de praktijk. Een tweetal jaar geleden kwam het in beweging dankzij een aantal grote spelers. En vandaag krijgen we bijna elke dag een vraag om meer informatie. Ook dat past binnen die trend naar individualisering, de vraag naar autonomie van werknemers, en het steeds directer overleg tussen de werknemer en zijn werkgever.’

Ligt de weg open voor een nieuw statuut?

‘De autonomie die werknemers vandaag en in de toekomst meer en meer krijgen, vraagt wel een verdere aanpassing van het arbeidsrecht’, vult Philippe Norman aan. Uiteindelijk komt daarbij ook de klassieke gezagsrelatie ter discussie te staan, nog steeds de grondslag van het arbeidsrecht nog. Zijn de statuten van arbeiders en bedienden nog wel future proof? We merken dat nu ook de klassieke industriële omgevingen en kmo’s vragen hebben naar meer flexibiliteit en autonomie bij de uitvoering van het werk, naar mogelijkheden om autonome teams in te voeren, naar mogelijkheden om werknemers zelf hun planning te laten bepalen, ....

‘Tijdens het ondernemersparlement van Partena Professional 2017 bekijken we samen met ondernemers  over hoe zij het statuut van de werknemer van de toekomst zien. Op basis van hun input, zullen we een wetsvoorstel indienen. Het is duidelijk dat we nog een hele weg moeten afleggen. Wat nu op de tafel ligt, is onvoldoende voor de gig economy van de toekomst, waarbij werknemers veel meer meester zullen worden van hun eigen werk. Aan die toekomst wil Partena Professional helpen bouwen.’

De precieze impact voor uw bedrijf ? 

Contacteer ons.