Een op vier bedrijfswagens is elektrisch

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 29/02/2024 - 11:19
Laatste update: 04/03/2024 - 13:24

Brussel, 29 februari 2024 – Een snelle en sterke stijging in het aantal elektrische wagens, de opkomst van hybride benzinewagens en de onvermijdelijke neergang van diesel; Dat zijn de drie belangrijkste trends in het wagenpark die naar voorkomen uit het recente onderzoek van Partena Professional. Dit toont aan dat twee op drie nieuwe bedrijfswagens nu ‘schoon’ zijn. 

Elektrisch werkt 

Het onderzoek van Partena Professional onthult een belangrijke verschuiving in het bedrijfswagenpark. Het aandeel nieuwe registraties met elektrische aandrijving is gestegen tot 25,93% van alle nieuwe registraties. Dit toont aan dat bedrijven vastberaden de omslag maken naar duurzamer transport. De stijging de afgelopen jaren is opvallend en duidt op een grote verandering in het wagenpark. Ter vergelijking: Voor het eerste kwartaal van 2022, vertegenwoordigden elektrische voertuigen slechts iets meer dan 6% van het wagenpark. Deze significante stijging van 273,63% duidt op een grote verandering binnen het wagenpark, de omslag van diesel naar elektrische en hybride aandrijvingen is daarmee overduidelijk ingezet.  

"We moeten daar wel bij vermelden dat deze trends wellicht meer worden beïnvloed door wetgeving en aanzienlijke fiscale voordelen voor elektrische wagens, dan door de keuze van de bedrijven zelf", legt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, uit. 

Het tijdperk van diesel loopt ten einde 

Dieselvoertuigen, ooit alomtegenwoordig onder bedrijfswagens, zijn sinds 2020 aanzienlijk afgenomen. Deze trend blijft significant tot op de dag van vandaag. Hun aandeel, dat in het tweede kwartaal van 2023 nog 17,48% bedroeg, is gedaald tot 11,66% begin dit jaar. Dit is een daling van 33,3%.  Dit markeert zonder twijfel het definitieve einde van het dieseltijdperk en wijst op een constante daling van dieselmotoren ten voordele van de meer fiscaal interessante opties: elektrisch en hybride.  

Hybride's in opmars 

Tegelijkertijd bevinden benzineauto's zich momenteel in een neerwaartse spiraal naast de opkomende hybride’s. Hun marktaandeel is aanzienlijk afgenomen, en vertegenwoordigt nu slechts de helft van hun aantal in 2022, namelijk 21,46% tegenover 42,04% in 2022.Tegelijkertijd maakt de hybride een opmerkelijke opmars, met nu 40,07% van de bedrijfswagens die in omloop zijn. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van de 22,58% in 2023. 

Hybride- en elektrische wagens samen bereik en een percentage van 66%. Het aandeel "schone" voertuigen in het bedrijfswagenpark bereikt daarmee een hoogtepunt in 2024. 

Gerelateerde artikels