We moeten competenties zoeken waar ze zich bevinden

Auteur: By De Tijd
Leestijd: 3min

In een wereld waar digitalisering aan terrein wint, is een traditionele werkorganisatie voorbijgestreefd. Taken worden innovatief en flexibeler gereorganiseerd. ‘Vroeger besliste de verantwoordelijke over het werkplan en de arbeidsdoelstellingen. Vervolgens liet hij die uitvoeren door zijn team. De manager van vandaag moet de competenties zoeken waar ze zich bevinden. Dat kan in de organisatie zijn, of daarbuiten’, zegt Bernard Hullaert.

‘Tegenwoordig maken bedrijven steeds meer hun noden kenbaar en zeggen ze ons zelf welke resultaten ze wensen te behalen. Op basis van die informatie, stellen wij de consultant voor die het meest beslagen is in die domeinen die de klant zelf onvoldoende beheerst. Er is steeds meer vraag naar een combinatie van specialisaties. De klant wil iemand die bijvoorbeeld niet alleen het juridische luik, maar ook de payrollproblematiek onder de knie heeft.’

Zelfsturende teams voor nieuwe behoeften

Bernard Hullaert paste de manier van werken aan bij Partena Plus om te beantwoorden aan de nieuwe marktverwachtingen.

De eerste stap naar een innovatieve werkorganisatie moest van binnenuit worden gezet. Wij hebben onszelf dus heel wat vragen gesteld en uiteindelijk beslist om de vaardigheden waarover we intern beschikten anders te organiseren. Wij wilden zo snel en zo soepel mogelijk beantwoorden aan de behoeften van onze klanten, maar ook aan die van onze medewerkers. En dat zonder aan kwaliteit of motivatie in te boeten’, vertelt Bernard Hullaert.

Partena Plus werkt meer en meer met ‘zelfsturende teams’. Die teams bestaan uit een tiental medewerkers en beheersen diverse disciplines. Zij hebben een werkkader, te bereiken doelstellingen en regels die ze moeten naleven. Elk team organiseert zichzelf in functie van een project, rekening houdend met ieders competenties.

Vandaag werken ongeveer 30 van de 120 consultants volgens dat principe. ‘Het is een soepelere en eenvoudigere werkomgeving vergeleken met de traditionele manier van werken. Veel ondernemingen zijn niet meer geïnteresseerd in de interne ontwikkeling van juridische vaardigheden of kennis van human resources. De externe consultants die de klant ondersteunen, voelen zich betrokken bij het project, ook al maken ze geen deel uit van het bedrijf.’

Naar een nieuw statuut voor werknemers?

De klassieke werkorganisatie is voorbijgestreefd. Er is een verandering aan de gang. ‘Heel wat mensen wensen meer flexibiliteit. Ze willen bijvoorbeeld per project werken, in plaats van voor een vaste werkgever’, benadrukt Bernard Hullaert.

‘Zo’n economische verandering heeft een impact op de hr-afdelingen. Gelukkig bestaan er dankzij de nieuwe arbeidswetgeving juridische kaders die werknemers en werkgevers meer flexibiliteit bieden.’ De nieuwe regels rond telewerken bijvoorbeeld zijn eenvoudiger geworden en bieden bedrijven meer rechtszekerheid.

Op termijn moeten we evolueren naar een nieuw werknemersstatuut, denkt Bernard Hullaert, waarbij de werknemer meer baas is over zijn eigen werk: ‘Er is nog een lange weg af te leggen, maar de eerste stap is alvast gezet.’

Op weg naar een meer flexibele arbeidsorganisatie?

Lees nu ons dossier.