Verplichtingen voor KMO’s met 50 werknemers in dienst

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 2min

Je KMO heeft net de kaap van 50 medewerkers overschreden? Proficiat! Maar wist je dat dit ook nieuwe verplichtingen rond arbeidsrecht en sociale zekerheid met zich meebrengt? Hieronder vind je de courantste wijzigingen.


1.Om de 4 jaar moeten er sociale verkiezingen georganiseerd worden.
 

2. Er moet een Comité voor Preventie en Bescherming (CPBW) opgericht worden. Dit comité formuleert adviezen en voorstellen die bijdragen aan het welzijn van de medewerkers.

3. Er dient een syndicale delegatie aangesteld te worden. Deze functioneert als vertegenwoordiger van de medewerkers en verdedigt hun belangen.

4. Er moeten regelmatig bijscholingen voor de interne veiligheidsadviseur voorzien worden.

5. Een preventieadviseur psychosociale aspecten moet aangeduid worden. Dit kan intern of extern (dienst preventie en bescherming op het werk) gebeuren.

6. Er moet een vertrouwenspersoon aangesteld worden. Dit is echter niet verplicht, tenzij het CPBW dat verwacht.

7. Je moet rekening houden met de « First Job »-verplichtingen. Deze bepalen dat je verplicht bent om minstens 1,5 % (non-profit-sector) of 3 % (handelssector) startende jongeren aan te nemen.

8. Het educatief verlof moet beheerd worden. Een werknemer in dienst heeft hier recht op, maar als werkgever kan je je wel verzetten als 10% van de werknemers met dezelfde functie gelijktijdig educatief verlof opneemt.

9. Om de 2 jaar moet een analyserapport over de verloningsstructuur gemaakt worden, om na te gaan of je loonbeleid niet discrimineert op basis van geslacht.

10. Je dient na te gaan of alle financiële steunmaatregelen wel nog van kracht blijven op het moment dat je meer dan 50 werknemers in dienst hebt.

Nood aan een concrete analyse van alle verplichtingen die jouw bedrijf dient na te komen?

Loop niet verloren in de regelgeving van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, laat je begeleiden door één van onze experts.