Preventie & bescherming

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 3min

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Hebt u vijftig of meer werknemers in dienst? Dan moet u een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aanstellen in uw onderneming.

Samenstelling van het CPBW

Het CPBW is een paritair orgaan, samengesteld uit gelijke aantallen

 • afgevaardigden verkozen door de werknemers
 • afgevaardigden van het leidinggevende personeel, aangeduid door de werkgever

De afgevaardigden hebben allemaal een beslissende stem.

Het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk neemt ook deel aan de vergaderingen van het CPBW. Hij verzorgt het secretariaat, maar heeft alleen een raadgevende stem.

Bevoegdheden van het CPBW

De belangrijkste bevoegdheid van het CPBW? Adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren die het welzijn van uw werknemers bevorderen.

In dat kader moet het CPBW

 • risico’s opsporen die de veiligheid, hygiëne of gezondheid van uw werknemers bedreigen
 • zich uitspreken over het globale preventieplan (en alle wijzigingen daarin) en het jaarlijkse actieplan, opgesteld door de werkgever
 • eventuele technische aanpassingen en verbeteringen van de arbeidsomstandigheden onderzoeken
 • nagaan of de werkplaats is aangepast aan gehandicapte werknemers
 • nadenken over middelen die uw werknemers beschermen tegen geweld of pesterijen
 • maatregelen instellen om werknemers te verwelkomen en hen te informeren en op te leiden over preventie en bescherming op het werk
 • klachten van werknemers over welzijnskwesties onderzoeken

Werking van het CPBW

Het comité voor preventie en bescherming op het werk vergadert minstens een keer per maand

 •  als minimaal een derde van de werknemersafgevaardigden daarom vraagt
 • op vraag van de met het toezicht belaste ambtenaar

De vergaderingen worden beschouwd als arbeidstijd, en dus gewoon betaald.

Pas op: u moet uw werknemers op de hoogte brengen van

 • de datum en de agenda van de vergadering, en dat minstens acht dagen vooraf
 • de conclusies en beslissingen van het CPBW, binnen de acht dagen volgend op de vergadering
 • de inhoud van het globaal preventieplan, het jaarlijkse actieplan, het jaarlijkse rapport van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, het gevolg dat wordt gegeven aan adviezen van het CPBW, en onderwerpen waaraan het comité bijzondere aandacht besteedt

Nog vragen over het comité voor preventie en bescherming op het werk? Advies nodig bij het oprichten van een CPBW in uw onderneming? Maak gebruik van onze expertise -  stuur ons een mailtje of maak een afspraak.

 

Gerelateerde artikels