Coronavirus: wat doen de banken voor uw krediet?

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min

Onder invloed van de coronacrisis hebben de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector de handen in elkaar geslagen om de kredietverlening aan ondernemingen, zelfstandigen en particulieren in stand te houden. Er werd een charter gesloten waaraan elke bank zich moet houden.

Voor heel wat particulieren en ondernemingen zal deze gezondheidscrisis immers ernstige gevolgen hebben. Welke informatie over lopende hypotheek- en/of investeringskredieten is daarom belangrijk om weten?

We bekijken dit zowel van de kant van de particulier als van de kant van de onderneming.

Voor de particulieren

4 belangrijke zaken om weten over het uitstellen van uw hypotheek:

 1. Wat wordt er precies in aanmerking genomen?

Er wordt uitstel toegekend voor de betaling van de interesten en het kapitaal (dus het volledige bedrag) gedurende maximaal 6 maanden (tot eind oktober 2020). De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

 1. Wie maakt aanspraak op deze maatregelen?

Deze maatregelen zijn bedoeld voor particulieren:

 • waarvan het inkomen is gedaald als gevolg van de coronaviruscrisis (tijdelijke werkloosheid, ziekte, sluiting van de onderneming, overgangsmaatregelen). Als de particulieren samen een koppel vormen is de daling van het inkomen van een van de twee partners voldoende;
 • wie geen achterstallige kredietbetalingen hadden op 1 februari 2020;
 • waarvan het krediet op het ogenblik van de aanvraag betrekking heeft op de enige woning;
 • waarvan het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille (exclusief pensioensparen) niet meer dan € 25.000 bedraagt.
 1. Hoe moet de aanvraag worden ingediend?

Alle personen die aan de 4 bovengenoemde criteria voldoen, kunnen een aanvraag indienen bij hun financiële instelling. Als het gezin een maandinkomen lager dan € 1.700 netto heeft (vóór de crisis), wordt de lening uitgesteld zonder wijziging van de interesten. Als het inkomen hoger is dan dit bedrag, worden de interesten uitgesteld en worden de afbetalingsbedragen dus licht verhoogd.

 1. Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
 • Indien de aanvraag vóór 30/04 wordt ingediend: het uitstel kan voor 6 maanden gelden, d.w.z. tot 31/10/2020;
 • Indien de aanvraag na 30/04 wordt ingediend: het uitstel kan tot 31/10/2020 gelden.

Opgelet, aanvragen die vóór 31/03/2020 werden ingediend zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter.

Meer info?

Voor de ondernemingen

4 belangrijke zaken om weten over het uitstellen van uw ondernemingskrediet:

 1. Wat wordt er precies in aanmerking genomen?

De betalingsuitstel van het ondernemingskrediet heeft enkel betrekking op het kapitaal. In tegenstelling tot het uitstel van het hypothecair krediet is het niet mogelijk om uitstel voor de interesten te vragen. Het uitstel kan worden gevraagd voor een periode van maximaal 6 maanden. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

 1. Wie maakt aanspraak op deze maatregelen?

Deze maatregelen zijn bedoeld voor de niet-financiële ondernemingen (kmo's, zelfstandigen of non-profitorganisaties):

 • waarvan de omzet of de activiteit is gedaald, die een beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid of die verplicht moesten sluiten;
 • die vast in België zijn gevestigd;
 • die op 1 februari geen achterstallige betalingen van hun krediet, belastingen of sociale bijdragen hadden;
 • die aan al hun contractuele kredietverplichtingen hebben voldaan en geen kredietherstructurering doorlopen.
 1. Hoe moet de aanvraag worden ingediend?

Alle niet-financiële ondernemingen die aan de 4 bovengenoemde criteria voldoen, kunnen een aanvraag indienen bij hun financiële instelling. Dit kan voor de kredieten met een vast aflossingsplan, de kaskredieten en de vaste voorschotten.

 1. Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
 • Indien de aanvraag vóór 30/04 wordt ingediend: het uitstel kan voor 6 maanden gelden, d.w.z. tot 31/10/2020;
 • Indien de aanvraag na 30/04 wordt ingediend: het uitstel kan tot 31/10/2020 gelden;

Opgelet, aanvragen die vóór 31/03/2020 werden ingediend zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter.

Meer info?

Gerelateerde artikels