Bedrijfswagen werknemer

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 1min

Het loon speelt een cruciale rol in de relatie met uw werknemers. Nogal logisch dat u manieren zoekt om het te optimaliseren. Een bedrijfswagen biedt een voordelige oplossing voor beide partijen.

Fiscale voordelen van een bedrijfswagen

Stelt u een bedrijfswagen ter beschikking van uw werknemers? Dan geniet u een belastbaar voordeel op:

  • een groot deel van de aankoopprijs van de wagen
  • de kosten voor benzine, onderhoud en reparatie

Bottomline? Een bedrijfswagen toekennen is voordeliger dan het brutoloon verhogen!

Bereken het VAA van uw bedrijfswagens

Als u uw werknemers een bedrijfswagen toekent voor professioneel en privégebruik, ontstaat er – fiscaal gezien – een ‘voordeel van alle aard’, dat een invloed heeft op het nettoloon van de werknemers in kwestie.

Gerelateerde artikels