Asielzoekers en gepensioneerden moeten bedrijven door omikrongolf helpen

Auteur: De Tijd (26/01/2022)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 07/02/2022 - 16:30
Laatste update: 07/02/2022 - 15:21

De regering laat bedrijven toe om uitzonderlijk flexibel mensen in te zetten tijdens de omikroncoronagolf. De maatregelen gaan retroactief in vanaf afgelopen zondag en duren tot eind februari.

 

Asielzoekers, studenten, gepensioneerden en al wie thuiszit met een uitkering: de komende weken krijgen ze een uitzonderlijke kans om zonder veel verlies van uitkering, wachttijden of andere hindernissen bij te klussen. Die extra flexibiliteit moet bedrijven helpen de omikrongolf door te komen, die leidt tot een ongeziene uitval van personeel.

De federale regering gaf woensdag groen licht voor de plannen. Afgelopen vrijdag sloten de werkgevers en de christelijke en liberale vakbonden al een akkoord in de Groep van Tien. Het socialistische ABVV gaat niet akkoord.

Uitkering

De rode draad door de noodplannen is dat de Belgische arbeidsmarkt tot eind februari minder stroef wordt. Zo staat de regering toe dat wie niet aan de slag is en een uitkering krijgt, makkelijker kan bijklussen zonder meteen die uitkering volledig te verliezen.

Bedrijven kunnen mensen inschakelen die in een andere onderneming op de loonlijst staan, maar daar tijdelijk werkloos zijn. Hetzelfde geldt voor wie tijdskrediet of themaverlof opnam of met brugpensioen is. Allemaal kunnen ze aan de slag en hun loon eventjes combineren met 75 procent van hun uitkering.

Asielzoekers, studenten en gepensioneerden

Gepensioneerden kunnen in dezelfde logica onbeperkt bijverdienen. Asielzoekers met een tijdelijke of een permanente verblijfsvergunning mogen meteen aan de slag. Normaal moeten ze vier maanden wachten voor ze aan het werk kunnen. Als studenten inspringen, tellen hun gewerkte uren niet mee voor het fiscale maximum van 475 uur die ze per jaar mogen werken.

Ook tijdelijke contracten worden soepeler. Als een bedrijf te vaak het tijdelijk contract van iemand verlengt, wordt die werknemer na verloop van tijd beschouwd aangeworven te zijn met een vast contract, wat de ontslagvergoeding omhoog duwt. Al die termijnen die tot een vast contract leiden, worden met zeven dagen verlengd.

Eind februari

De maatregelen gaan retroactief in vanaf vorige zondag en lopen tot eind februari. Bedrijven die van de noodplannen gebruikmaken, moeten hun vakbondsdelegatie formeel inlichten en cijfers over het absenteïsme voorleggen. Als de vakbonden niet akkoord gaan, kunnen ze na 15 dagen de noodplannen laten stilleggen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen betreurt die stroefheid en had liever nog meer flexibiliteit gezien om gaten in de vroege, late en nachtploegen op te vangen. Het ABVV vindt de noodplannen op 'paniek' gebaseerd en ziet er 'haastwerk' in dat de rechten van werknemers op correcte contracten en verloning ondermijnt.

 

'Voor sommigen zijn deze maatregelen moeilijk te accepteren', zei federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) deze week in de Kamer. Hij begrijpt dat en benadrukte daarom dat het om tijdelijke crisismaatregelen gaat.

'We kunnen onze Belgische bedrijven niet laten bloeden omdat ze niet in staat zijn hun bestellingen op te volgen', zei Dermagne, 'We kunnen ook de bevolking niet laten stikken wanneer ze dreigt te worden geconfronteerd met tekorten in basisbehoeften. Maar ik zeg het luid en duidelijk: deze maatregelen zijn uitzonderlijk en kunnen niet als precedent dienen.'

De Belgische arbeidsmarkt wordt dus tot eind februari uitzonderlijk soepel gemaakt om de omikrongolf de baas te kunnen. Dermagne zegt niet te zullen tolereren dat dat langer duurt dan nodig.

 

Gerelateerde artikels