Activering tijdelijk werklozen geen sinecure

Auteur: De Tijd (17/02/2021)
Leestijd: 4min

Vlaanderen worstelt met de activering van tijdelijk werklozen. Minister van Werk Hilde Crevits zet in op opleidingen bij de VDAB of tijdelijk een andere job om hen te actief te houden. Maar daar komen in de praktijk veel kanttekeningen bij.

 

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) wil mensen die gedurende drie maanden minstens 10 dagen per maand tijdelijk werkloos waren meer activeren. 'Tijdelijke werkloosheid mag geen verloren tijd zijn', zei ze maandag.

Omdat veel bedrijven door de coronacrisis in een lager tempo werken of zelfs gesloten zijn, telt ons land nog altijd duizenden tijdelijk werklozen. In de laatste drie maanden van 2020 waren 25.000 werknemers minstens tien dagen per maand tijdelijk werkloos. Wie tijdelijk werkloos is, wordt niet betaald door het bedrijf, maar krijgt een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en zit thuis.

'Intensief tijdelijk werklozen' lopen een verhoogd risico om in structurele werkloosheid verzeild te raken. Met opleidingen aan de VDAB of tijdelijk een andere job wil Crevits maken dat de tijdelijk werkloze zijn vaardigheden op peil kan houden. Ze ambieert dat de arbeidsbemiddelaar driekwart van die groep activeert, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

 

Stand-by

Volgens Ludo Struyven, arbeidsmarktexpert bij HIVA, zijn werkgevers er echter niet happig op om hun personeel tijdelijk af te staan. ‘Een grote meerderheid van tijdelijk werklozen blijft deeltijds aan het werk. En werkgevers hebben toch graag dat hun eigen werknemer stand-by blijft. De term 'tijdelijke werkloosheid' is eigenlijk misleidend, want het gaat het om een systeem van tijdelijke werktijdverkorting', zegt hij. Bovendien heeft een bedrijf ook weinig aan een werknemer die het snel weer dreigt te verliezen.

Daarnaast lijkt het opleidingsaanbod van de VDAB te generiek om werknemers te wapenen voor een job in een andere sector. 'Denk maar aan assertiviteitstrainingen, taal- of Excel-cursussen. Die opleidingen zijn soms te breed', vindt Sonja Teughels, arbeidsmarktspecialiste bij de werkgeversorganisatie Voka.

'We komen snel in een bepaalde vrijblijvendheid terecht', zegt Struyven. 'Opleiden is geen doel op zich. Je moet dat inbedden in de functie die die werknemer zal uitoefenen.'

Inschrijvingsverplichting

Bovendien kan de VDAB niet meer doen dan tijdelijk werklozen aanschrijven om zich te registreren voor een opleiding. 'Men zou de tijdelijk werkloze moeten verplichten zich meteen in te schrijven bij de VDAB', zegt Teughels. Normaal zijn tijdelijk werklozen verplicht zich na drie maanden inactiviteit te melden bij de VDAB. Maar federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), die bevoegd is voor het arbeidsrecht, schortte die verplichting tot eind juni op.

Zowel Teughels als Struyven vindt dat een deel van de werknemers uit kwetsbare sectoren maar beter nadenkt over een definitieve overstap naar een andere job. 'Werknemers in de horeca of de reis- of eventsector moeten zich misschien afvragen wat de toekomst brengt', zegt Struyven.

Knelpunt

Het zijn immers allemaal sectoren waarin de kans groot is dat bij een afbouw van de steunmaatregelen een pak bedrijven herstructureringen zullen doorvoeren. 'Als je een carrièreswitch overweegt, is dit het moment', zegt Struyven. ‘Maar je kan dit niet zonder de werkgever en de sectoren mee aan zet te brengen.'

Die werknemers zouden gemakkelijk aan de bak moeten raken in een knelpuntsector, zoals de zorg, het onderwijs of IT-bedrijven. De VDAB zou die overstap volgens Teughels kunnen faciliteren. 'De VDAB zou opleidingen specifiek voor die knelpuntsectoren kunnen aanbieden', zegt ze.

 

Gerelateerde artikels