Actualiseer uw arbeidsreglement naar aanleiding van de recente wetswijzigingen!

Auteur: Legal Knowledge (.)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 17/01/2023 - 16:50
Laatste update: 17/01/2023 - 16:53

Er is recent heel wat wetgeving van kracht geworden die gevolgen heeft voor de inhoud van het arbeidsreglement.

De vermeldingen die in het arbeidsreglement opgenomen moeten worden, zijn onder meer:

Om u te helpen uw verplichtingen te vervullen, bieden we u verschillende modellen aan.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.