Recht op deconnectie: deadline met drie maanden uitgesteld!

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 28/11/2022 - 12:26
Laatste update: 30/11/2022 - 07:45

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kondigt het volgende aan op zijn website: "drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie".

Ter herinnering, het recht op deconnectie moet in de betrokken ondernemingen vastgelegd worden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op ondernemingsniveau of, bij gebrek daaraan, in een bepaling in het arbeidsreglement.

Op basis van de arbeidsdeal moet het neerleggen van de ondernemings-cao op de griffie (algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen) of de mededeling van de wijziging van het arbeidsreglement aan de directie van het toezicht op de sociale wetten uiterlijk op 1 januari 2023 plaatsvinden.

In de praktijk zal de administratie echter een uitstel van drie maanden toepassen voor het vervullen van deze formaliteiten.

Met andere woorden, het neerleggen van de ondernemings-cao of de mededeling van de wijziging van het arbeidsreglement zal dus vóór 1 april 2023 moeten plaatsvinden.

Hulp nodig of wenst u een model inzake het recht op deconnectie (ondernemings-cao of bijlage bij het arbeidsreglement)? Dan kunt u terecht bij onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Bron: www.werk.belgie.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.