Arbeidsdeal

De arbeidsdeal bevat een reeks maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen.
Deze maatregelen maken deel uit van het herstel- en overgangsplan van de federale regering.
Het doel is om de verhouding tussen de werkgelegenheid en de bevolking naar 80% te brengen tegen 2030.