Nieuwe btw-regels: 4 quick fixes

Auteur: Patrick Deleu (Erkend Boekhouder-Fiscalist)
Leestijd: 4min

In het streven naar een eengemaakt EU btw-gebied, treden op 1 januari een aantal vereenvoudigingen in werking inzake btw op intracommunautaire handel. Wat betekenen deze ‘quick fixes’ voor uw onderneming?

Quick Fix 1: Uniforme regeling in het kader van voorraden op afroep

Om de levertijd in te korten, brengen vele leveranciers goederen tijdelijk over naar een opslagplaats in een andere EU-lidstaat om daar later een finale klant te beleveren. Bij zo’n call of stock kan de klant wanneer gewenst goederen uit die voorraad opnemen.

Nieuw is dat de finale levering van de goederen behandeld zal worden als een vrijgestelde intracommunautaire levering, gevolgd door een belastbare intracommunautaire verwerving door de klant. De voorafgaande overbrenging van goederen zal dan niet langer als een gelijkgestelde intracommunautaire levering worden beschouwd.

‘Voor de betrokken ondernemingen is dit wellicht de vereenvoudiging met de grootste impact’, zegt erkend boekhouder-fiscalist Patrick Deleu. ‘Nu kunnen registratie- en rapporteringsverplichtingen van de leverancier in de lidstaat van aankomst vermeden worden.’

Quick Fix 2: Vereenvoudigen van allocatieregels voor vervoer binnen kettingverkopen

Bij opeenvolgende leveringen, waarbij de goederen direct worden vervoerd van de eerste verkoper in de ketting naar de finale koper, zijn er vaak discussies over de allocatie van het intracommunautaire transport. Btw-vrijstelling mag immers slechts op een levering worden toegepast.

De nieuwe regeling schrijft daarom voor dat het vervoer door of voor rekening van de tussenpersoon, uitsluitend aan de levering aan hem toegeschreven wordt. Indien de tussenpersoon echter een btw-nummer van de lidstaat van verzending opgeeft, wordt het intracommunautaire goederentransport toegerekend aan de schakel tussen de tussenpersoon die het vervoer regelt en zijn afnemer.

‘Door de nieuwe regel krijgen kettingverkopers als webshops nu duidelijkheid over aan welke partij btw-vrijstelling wordt toegekend’, zegt Deleu.

‘De 4 quick fixes zijn voor de meeste ondernemers een welgekomen vereenvoudiging’

Patrick Deleu, erkend boekhouder-fiscalist

Quick Fix 3: Geldig btw-nummer vereist voor vrijstelling op intracommunautaire leveringen

Om btw-fraude te bestrijden, is vanaf 1 januari de opgave van een correct btw-nummer een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen genieten van het nul-tarief bij intracommunautaire handelingen. 

‘Het praktische gevolg is dat ondernemers alle btw-identificatienummers van afnemers in hun systeem moeten vastleggen’, zegt Deleu. ‘Zij moeten immers hun intracommunautaire opgave juist kunnen indienen. Het is daarom belangrijk om deze btw-identificatienummers te controleren in het EU VIES-systeem.’

Quick Fix 4: Weerlegbaar vermoeden inzake het bewijs van transport voor intracommunautaire leveringen

Het is voor ondernemingen niet altijd eenvoudig om voldoende documentatie aan te leveren om het transport van de goederen naar een andere lidstaat aan te tonen. Bovendien verschillen de gebruiken in de individuele lidstaten.

‘De Europese wetgever voorziet vanaf 1 januari in een weerlegbaar vermoeden van vervoer naar een andere lidstaat’, zegt Deleu. Voorwaarde is wel dat de leverancier, die de goederen vervoert, beschikt over minstens twee bewijsstukken afkomstig van onafhankelijke partijen.

‘De 4 quick fixes zijn voor de meeste ondernemers een welgekomen vereenvoudiging, vooral wat betreft de registratie- en rapporteringsplicht in verschillende lidstaten’, zegt Deleu. ‘Zorg er wel voor dat uw administratieve systemen, btw-registraties en documenten klaar zijn voor de overgang.’

Gerelateerde artikels