Akkoord over hogere lonen voor politie

Auteur: De Tijd (28/01/2022)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 07/02/2022 - 16:30
Laatste update: 07/02/2022 - 15:12

Na maandenlange onderhandelingen stemmen de twee grootste politiebonden voorwaardelijk in met een nieuw sociaal akkoord over hogere lonen en betere werkomstandigheden voor de 48.000 politiemensen. De socialistische bond dreigt met een staking.

 

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) meldt dat er een 'tussenakkoord' is over een substantiële verbetering van het statuut van het politiepersoneel. Concreet wordt met tussenakkoord bedoeld dat het akkoord nu moet worden omgezet in regelgeving en dat het kwalitatieve luik nog moet worden ingevuld. De streefdatum voor de inwerkingtreding is 1 januari 2023.

'Voor het eerst sinds de oprichting van de Geïntegreerde Politie in 2001 wordt een structurele loonsverhoging doorgevoerd, gemiddeld met 5 procent, en worden de loopbaanmogelijkheden en arbeidsomstandigheden verbeterd', klinkt het in een persbericht. De tekst heeft het over drie delen.

 

'Dankzij een financiële inspanning krijgen de medewerkers van het operationele kader, niet in het minst die met de laagste loonschalen, een substantiële loonsverhoging. Ook het burgerpersoneel, en in het bijzonder zij die tewerkgesteld zijn in gespecialiseerde functies, mag rekenen op een verhoging. Aspirant-inspecteurs krijgen een netto loonsverhoging van 140 euro per maand.'

Vervroegd pensioen

Een tweede luik gaat over het zogenaamde stelsel van non-activiteit, wat een vorm van vervroegd pensioen is. Dat blijft overeind, meldt Verlinden. 'Maar iedereen die er recht op heeft, wordt uitgenodigd actief te blijven tot ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben. Daarom wordt alles in het werk gesteld om medewerkers die geen beroep doen op deze regeling de mogelijkheid te bieden andere taken uit te voeren, en zo ook na de leeftijd van 58 jaar aan het werk te blijven. Daarvoor zullen voldoende aangepaste functies worden voorzien.'

 

Ten slotte wordt volgens Verlinden de komende jaren verder ingezet op een betere work-lifebalance en een flexibele loopbaan.

De twee grootste vakbonden, NSPV en VSOA, geven voorwaardelijk groen licht. De vakbonden ACOD en ACV stemden tegen, maar dat staat de uitvoering van het akkoord niet in de weg. Bij het NSPV valt te horen dat het akkoord een begin is. 'Er zijn verschillende delen. Je moet de toekomst voorbereiden. Het is niet dat de boeken nu dicht kunnen.'

ACV Politie vond dat vooral voor het administratieve politiepersoneel de loonsverhoging niet ver genoeg gaat en dat de beloften van de minister over de toekomst te vaag bleven. 'Bij onze leden leeft argwaan die voortkomt uit het verleden. Ze willen liever iets concreet en afgeklopt zien.' De socialistische ACOD kondigde meteen een nationale stakingsaanzegging aan, die ingaat op 15 februari.

 

Gerelateerde artikels