30 juni 2023: einde van sommige maatregelen

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 28/06/2023 - 09:40
Laatste update: 28/06/2023 - 15:13

Het betreft:

 • De toepassing van CAO nr. 159. Deze CAO, die werknemers gemakkelijker toegang geeft tot tijdelijke werkloosheidsuitkeringen om economische redenen neemt een einde op 30.06.2023. Deze overeenkomst wordt echter verlengd door CAO nr. 172;
 • De Vlaamse doelgroepverminderingen voor leerlingen in alternerende opleidingen worden stopgezet. Het gaat om:
  • De    doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting)
  • De  doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding
  • De  doelgroepvermindering voor deeltijds  werkende  jongeren uit het beroepssecundair  onderwijs
 • Er worden enkele CAO’s inzake SWT stopgezet. Deze CAO’s worden wel vervangen door nieuwe CAO’s over de verschillende stelsels SWT. Het gaat om:
  • CAO nr. 151, die nachtarbeiders, bouwvakkers en arbeiders in zware beroepen toelaat om te genieten van SWT voor de leeftijd van 62 jaar; deze overeenkomst wordt echter verlengd door CAO nr. 166;
  • CAO 152, die werknemers met een zeer lange loopbaan toestaat om voor de leeftijd van 62 jaar te profiteren van SWT; deze overeenkomst wordt echter verlengd bij CAO 167;
  • CAO nr. 150, op grond waarvan werknemers die mindervalide zijn of ernstige lichamelijke problemen hebben, vóór de leeftijd van 62 jaar in aanmerking kunnen komen voor SWT; deze afspraak wordt echter verlengd bij CAO nr. 165;
  • CAO nr. 155, inzake de vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheidsverplichting; deze overeenkomst wordt echter uitgebreid door CAO's nr. 168 en 169;
  • CAO nr. 157, die werknemers met tijdskrediet aan het einde van hun loopbaan in aanmerking laat komen voor onderbrekingsuitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar; deze overeenkomst wordt verlengd door CAO nr. 170;
 • De SINE-doelgroepvermindering wordt stopgezet in Vlaanderen op 30.06.2023.
 • De maatregel van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) wordt stopgezet in Vlaanderen vanaf 30.06.2023
 • De maatregel van de lokale diensteneconomie (LDE) wordt stopgezet in Vlaanderen vanaf 30.06.2023
 • De uitzondering op het principe van onderwerping op vlak van internationale RSZ bij telewerk (naar aanleiding van de Covid-19 crisis) loopt af op 30.06.2023. Er komt echter een nieuw Europees kaderakkoord vanaf 01.07.2023.

 

Vanaf 1 juli 2023

Naast bovenstaande zijn er ook een aantal zaken die wijzigen vanaf 1 juli 2023. Voor meer informatie daar over, raadpleeg deze infoflash.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.