Verlenging soepele corona-werkloosheid tot 31 december: nieuwe instructie RVA

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De RVA heeft een nieuwe instructie gepubliceerd voor de verlenging van soepele corona-werkloosheid tot 31 december. Voor de zwaar getroffen sectoren wordt de aanvraagprocedure bijgestuurd. 

Wat is nieuw?

Zoals bekend is de soepele corona-werkloosheid als algemene maatregel stopgezet op 31 augustus. Tot 31 december kan ze verder gebruikt worden door twee groepen ondernemingen:

 1. ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal 2020;
 2. ondernemingen van de sectoren die zwaar getroffen zijn door maatregelen beslist in de Nationale Veiligheidsraad.

Wij verwijzen naar onze Infoflash van 28 augustus 2020

Eerder had de RVA een procedure opgezet waarbij alle ondernemingen die de soepele corona-werkloosheid na 31 augustus wilden verderzetten, een aanvraag moesten indienen met minimale gegevens. Die procedure blijkt niet efficiënt voor de zwaar getroffen sectoren en werd bijgestuurd: 

 • ondernemingen die behoren tot een sector die integraal “zwaar getroffen” is,   worden vrijgesteld van de aanvraag aan de RVA
 • ondernemingen die behoren tot een sector waarvan slechts bepaalde activiteiten “zwaar getroffen” zijn,  moeten een aanvraag doen met informatie op werknemersniveau.

De definitieve lijst met “zwaar getroffen” sectoren

De definitieve lijst is op 4 september gepubliceerd door de RVA, als bijlage bij het aanvraagformulier.

Nr. P.C.

Bevoegdheid P.C.

Zwaar getroffen sectoren = beperkt tot volgende activiteiten

100

aanvullend PC arbeiders

 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus

109

kleding- en confectiebedrijf

verhuren en plaatsen van tenten

111

metaal-, machine- en elektrische bouw

 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
 • constructie en montage in functie van podiumopbouw

126

stoffering en houtbewerking

 • verhuren en plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden
 • vervaardigen, verhuren en plaatsen van stands, decors, tribunes 
 • verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook
 • inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139

binnenscheepvaart

pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01

autobussen en autocars

touringcars

140.02

taxi's

alle activiteiten

140.04

grondafhandeling op luchthavens

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01

elektriciteit - installatie en distributie

plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200

aanvullend PC bedienden

 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus

209

bedienden  metaalnijverheid

 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215

bedienden kleding- en confectiebedrijf

verhuren en plaatsen van tenten

226

bedienden internationale handel, vervoer en logistiek

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227

audiovisuele sector

 

alle activiteiten

302

hotelbedrijf

alle activiteiten

303.03

exploitatie van bioscoopzalen

alle activiteiten

304

vermakelijkheidsbedrijf

alle activiteiten

314

kappersbedrijf en schoonheidszorgen

exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315

handelsluchtvaart

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329

socio-culturele sector

alle activiteiten

333

toeristische attracties

alle activiteiten

Ondernemingen die de soepele corona-werkloosheid kunnen verderzetten tot 31 december 2020, zonder aanvraag bij de RVA

Het zijn de ondernemingen die behoren tot de sectoren die integraal worden beschouwd als “zwaar getroffen”:

PC 140.02: taxi’s

PC 227: audiovisuele sector

PC 302: horeca

PC 303.03: exploitatie van bioscoopzalen

PC 304: vermakelijkheidsbedrijf

PC 329: socio-culturele sector

PC 333: toeristische attracties

De meeste van deze ondernemingen hadden 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020 en hebben op die basis al een aanvraag laten registreren bij de RVA. Nu blijkt dat die aanvraag eigenlijk niet hoefde,  maar dat is een gevolg van de laattijdige en retro-actieve aanpassing van reglementering en procedure.

Ondernemingen die de soepele corona-werkloosheid kunnen verderzetten tot 31 december 2020, na registratie van een aanvraag bij de RVA

Ondernemingen die NIET behoren tot de sectoren die integraal worden beschouwd als “zwaar getroffen” kunnen de soepele corona- werkloosheid verder toepassen indien ze:

 • voldoen aan bepaalde voorwaarden: ofwel 20% tijdelijke werkloosheid aantonen in het 2e kwartaal 2020, ofwel activiteiten uitvoeren die “zwaar getroffen” zijn;
 • EN daartoe een aanvraagformulier C106A-corona-HGO laten registreren bij de RVA

In de praktijk moeten deze ondernemingen een aanvraag indienen op basis van één van deze criteria:

 

1.  In het tweede kwartaal 2020 kende de onderneming minstens 20% tijdelijke werkloosheid

Zie onze infoflashes van 17 juli en 31 juli

De aanvraag gebeurt op basis van rubriek III van het formulier C106A-corona-HGO

Bij goedkeuring door de RVA kan de soepele corona-werkloosheid worden toegepast tot 31 december, voor alle werknemers van de onderneming.

In de workflow van het aanvraagformulier wordt voorrang gegeven aan dit criterium. Ondernemingen die behoren tot groep 2 hierna en die de 20%-norm tijdelijke werkloosheid bereikten, worden verzocht op die basis hun aanvraag in te dienen.

 

2. De onderneming behoort tot een sector gedeeltelijk opgenomen in de sectorlijst (PC 100 – 109 – 111 – 126 – 139 – 140.01 – 140.04 - 149.01 – 200 – 209 – 215 – 226 – 314 – 315) en oefent een activiteit uit die “zwaar getroffen “is

De aanvraag gebeurt op basis van rubriek II van het formulier C106A-corona-HGO

De RVA vraagt in deze rubriek de identiteit van de werknemers die de “zwaar getroffen” activiteit uitoefenen.

Bij goedkeuring door de RVA kan de soepele corona-werkloosheid worden toegepast tot 31 december, maar enkel voor de werknemers opgenomen in de aanvraag.

Ondernemingen met gemengde activiteiten (de ene “zwaar getroffen, de andere niet) kunnen de soepele corona-werkloosheid slechts verderzetten voor de werknemers tewerkgesteld aan de “zwaar getroffen” activiteit (en wiens identiteit is opgenomen in het aanvraagformulier).

Indien werknemers in de periode tot 31.12 de “zwaar getroffen” activiteit zouden vervoegen (bv. wegens functiewijziging) wordt een aanvullende lijst naar het bevoegde werkloosheidsbureau gestuurd, met verwijzing naar het reeds geregistreerde aanvraagformulier.

Verdere procedure

Het ingevuld en ondertekend formulier wordt doorgestuurd naar de RVA via het mailadres van het werkloosheidsbureau bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming.

De RVA engageert zich om binnen de twee weken te antwoorden. Bij positief antwoord registreert de RVA het betrokken ondernemingsnummer (KBO) en kan de onderneming de soepele corona-werkloosheid toepassen tot 31 december. Voor ondernemingen met zwaar getroffen activiteiten is die toelating beperkt tot de werknemers wiens identiteit is opgenomen in de aanvraag.

Er is geen reglementaire indieningstermijn, maar in de praktijk is het raadzaam het formulier in te dienen voorafgaand aan de eerste dag werkloosheid volgend op 31 augustus.

Ondernemingen die niet behoren tot de sectoren van de lijst en evenmin voldoen aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid

Deze ondernemingen moeten overschakelen naar een gewoon stelsel van economische werkloosheid resp. schorsing bedienden.  Tot 31 december 2020 zijn beide stelsels versoepeld. Meer detail in onze infoflashes van 9 juli31 juli en 27 augustus

 

Bron: website RVA

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.