Corona-werkloosheid voor zwaar getroffen sectoren

Auteur: Els Poelman (Legal expert)
Datum:

De Minister van Werk heeft de lijst bekendgemaakt van de sectoren die de soepele werkloosheid corona kunnen gebruiken tot 31 december 2020. 

Situatie vanaf 1 september 2020

De soepele corona-werkloosheid als algemene maatregel voor alle sectoren stopt op 31 augustus.

Tot 31 december kan corona-werkloosheid ze verder gebruikt worden door twee groepen ondernemingen:

 1. ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal 2020. De voorwaarden voor deze groep waren bekend in de loop van de maand juli, en betrokken werkgevers hebben intussen het nodige kunnen doen.

Zie onze infoflashes van 17 juli en 31 juli

 1. ondernemingen die behoren tot de sectoren die zwaar getroffen zijn door maatregelen beslist in de Nationale Veiligheidsraad. Hier was het wachten op een initiatief van de Minister van Werk en dat is nu gebeurd: een lijst van de bedoelde sectoren is bekendgemaakt.

Voor beide groepen moet er een aanvraag gebeuren bij de RVA (C106A-corona-HGO)

De tekst hierna behandelt groep 2, de ondernemingen van de sectorlijst.

Ondernemingen van de sectorlijst die 20% tijdelijke werkloosheid hadden in het tweede kwartaal 2020 (wat meestal het geval is), kunnen zich ook beroepen op die 20% -norm om de corona-werkloosheid verder te zetten. Indien ze hun aanvraag (C106A- corona-HGO) laten registreren op basis van die 20% zijn ze ingedekt en hoeven ze de procedure niet meer te doorlopen op basis van de sectorlijst.

De lijst met “zwaar getroffen” sectoren

Nr. P.C.

Bevoegdheid P.C.

Zwaar getroffen sectoren = beperkt tot volgende activiteiten

100

aanvullend PC arbeiders

 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus

109

kleding- en confectiebedrijf

verhuren en plaatsen van tenten

111

metaal-, machine- en elektrische bouw

 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

126

stoffering en houtbewerking

 • verhuren en plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden
 • vervaardigen, verhuren en plaatsen van stands, decors, tribunes 
 • verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook
 • inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139

binnenscheepvaart

pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01

autobussen en autocars

touringcars

140.02

taxi's

alle activiteiten

140.04

grondafhandeling op luchthavens

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01

elektriciteit - installatie en distributie

plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200

aanvullend PC bedienden

 • activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen
 • reisbureaus

209

bedienden  metaalnijverheid

 • activiteiten van de vliegtuigbouw
 • onderhoud en reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215

bedienden kleding- en confectiebedrijf

verhuren en plaatsen van tenten

226

bedienden internationale handel, vervoer en logistiek

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227

audiovisuele sector

alle activiteiten

302

hotelbedrijf

alle activiteiten

304

vermakelijkheidsbedrijf

alle activiteiten

314

kappersbedrijf en schoonheidszorgen

exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315

handelsluchtvaart

activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329

socio-culturele sector

alle activiteiten

333

toeristische attracties

alle activiteiten

Het aanvraagformulier en de registratie bij de RVA

De aanvraag gebeurt via het formulier C106A-corona-HGO (C106A-corona-HGO)

Als de voortzetting van de corona-werkloosheid wordt gevraagd op basis van de sectorlijst moet rubriek II ingevuld worden, met de omschrijving van de activiteit en van de sanitaire maatregel die deze activiteit beperkt.

Het ingevuld en ondertekend formulier wordt doorgestuurd naar de RVA via het mailadres van het werkloosheidsbureau bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. Instructies daartoe staan in het formulier zelf. De RVA engageert zich om binnen de twee weken te antwoorden. Bij een positief antwoord registreert de RVA het betrokken ondernemingsnummer (KBO) en kan de onderneming de corona-werkloosheid toepassen tot 31 december.

Er is geen reglementaire indieningstermijn.

MAAR: aangezien de registratie bij de RVA in orde moet zijn bij de allereerste ASR met overmacht corona,  is het raadzaam het formulier in te dienen voorafgaand aan de eerste dag werkloosheid volgend op 31 augustus.

Uiteindelijk moet elke onderneming die na 31 augustus de soepele corona-werkloosheid verderzet, een aanvraagformulier C106A-corona-HGO indienen:

 • ofwel op basis van 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020 (rubriek III invullen)
 • ofwel op basis van de exacte activiteit indien die behoort tot de sectorlijst (rubriek II invullen)

Hier rijst de pertinente vraag, waarom de sectoren die globaal zijn opgenomen in de sectorlijst (PC 140.02, 227, 302, 304, 329, 333) hoegenaamd nog een aanvraag moeten indienen. Voor hen zou de corona-werkloosheid kunnen verderlopen op basis van het nummer van het PC, maar dat is niet steeds onmiddellijk traceerbaar via een aangifte ASR-WECH005 (de enige aangifte bij corona-werkloosheid). De instructie van de RVA is dus algemeen en verplicht een aanvraag voor iedereen. Het is niet duidelijk of er nog een versoepeling kan volgen. Tot nader bericht dus steeds een aanvraag indienen!

Soepele tijdelijke werkloosheid corona

Het gaat om de verdere toepassing van de minimale procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, die we kennen sinds 13 maart.  

Voor de werkgever betekent dit:

 • elke vorm van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis is werkloosheid overmacht
 • geen voorafgaande mededeling aan de RVA
 • geen uitkeringsaanvraag (ASR werkloosheid scenario 2)
 • geen afleveren controlekaart C3.2A, geen validatieboek
 • uitsluitend een maandelijkse aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid (ASR werkloosheid scenario 5) met code “aard van de dag” 5.4 en reden “overmacht-coronavirus”

Voor de werknemer betekent dit:

 • éénmalige uitkeringsaanvraag via de C.3.2 –WERKNEMER-CORONA

Bij werkloosheid ingevolge een afgelast evenement moet  het formulier  C.3.2 –WERKNEMER-CORONA –EVENEMENTEN gebruikt worden

 • vrijstelling bijhouden controlekaart C.3.2A
 • geen toelaatbaarheidsvoorwaarde, dus geen beroepsverleden te bewijzen
 • werkloosheidsuitkering 70% van het begrensd loon (€ 2.754,76/maand)
 • aanvulling door de RVA van € 5,63/dag
 • op de uitkering een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%

Ondernemingen die niet behoren tot de sectoren van de lijst en evenmin voldoen aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid

Deze ondernemingen moeten overschakelen naar een gewoon stelsel van economische werkloosheid resp. schorsing bedienden.  Tot 31 december 2020 zijn beide stelsels versoepeld. Meer detail in onze infoflashes van 9 juli31 juli en 27 augustus

Bron: persbericht Minister van Werk  

De reglementaire maatregel met de definitieve sectorlijst zal nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad

 

 

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.