Soepele corona-werkloosheid na 31.08: aanvraagformulier

Auteur: Els Poelman (Legal expert)
Datum:

Ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal 2020 kunnen verder beroep doen op de soepele werkloosheid overmacht corona, op voorwaarde dat ze daartoe een aanvraag indienen (zie onze Infoflash van 17 juli 2020). Het aanvraagformulier is nu beschikbaar op de website van de RVA.

Het aanvraagformulier

De aanvraag gebeurt via het nieuw formulier C106A-corona-HGO (C106A-corona-HGO)

In rubriek III moet, via het detail van de prestatiecodes dmfa, blijken dat de onderneming minstens 20% tijdelijke werkloosheid kende in het tweede kwartaal 2020 en dus beschouwd wordt als een “hard getroffen onderneming (HGO)”.

Het ingevuld en ondertekend formulier wordt doorgestuurd naar de RVA via het mailadres van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van de onderneming. Instructies daartoe staan in het formulier zelf.

Registratie door de RVA

De RVA registreert het ondernemingsnummer (KBO) van de werkgevers waarvan het formulier C106A-corona-HGO formeel voldoet: correct ingevuld en ondertekend, met cijfermateriaal dat de 20%-norm bereikt.

De RVA zal in principe elke aanvraag beantwoorden binnen de twee weken na verzending, zodat de werkgever wordt geïnformeerd over het gevolg dat aan zijn aanvraag werd gegeven.

Aangezien de RVA niet onmiddellijk toegang heeft tot de RSZ-gegevens is er bij registratie van het formulier geen controle op de cijfers van het tweede kwartaal.

Pas achteraf zal de RVA nagaan of de voorwaarde 20% tijdelijke werkloosheid is vervuld op basis van de werkelijk ingediende dmfa voor het tweede kwartaal 2020. Over de praktische organisatie is voorlopig niets bekend.

Impact voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

Enkel werkgevers waarvan het ondernemingsnummer (KBO) door de RVA werd geregistreerd als “hard getroffen onderneming (HGO)” kunnen na 31 augustus gebruik maken van de vereenvoudigde procedure overmacht corona, en enkel de werknemers van deze ondernemingen hebben recht op de bijhorende uitkering en soepele modaliteiten.

De RVA en de uitbetalingsinstellingen zullen dit strikt toepassen.  Een aangifte dagen tijdelijke werkloosheid (ASR scenario 5) met de code overmacht corona zal geblokkeerd worden, indien het ondernemingsnummer van de werkgever niet voorkomt in de RVA-databank “hard getroffen ondernemingen (HGO)”. De werknemer zal geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Binnen welke termijn het formulier indienen?

Er is geen reglementaire indieningstermijn.

MAAR: aangezien de registratie bij de RVA in orde moet zijn bij de allereerste ASR met overmacht corona (zie hierboven), moet de werkgever het formulier zo snel mogelijk indienen.  Het is immers raadzaam bevestiging van de registratie te hebben (de RVA heeft een antwoordtermijn van twee weken) alvorens de soepele werkloosheid corona na 31 augustus verder te zetten.

… in de praktijk

Klanten van Partena met tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020 worden individueel verwittigd via een e-mailing, die ook informatie bevat over het aanleveren van cijfermateriaal door de Payroll Consultant.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.