Inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapswetboek

Auteur: Partena (Partena)
Datum:

Op 1 mei 2019 is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden.

Samengevat: moderner, eenvoudiger en beter aangepast!

Voor nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019, is het nieuwe wetboek onmiddellijk van toepassing.

Voor bestaande vennootschappen daarentegen zal het nieuwe wetboek vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn. Vanaf die datum hebben zij een termijn van 4 jaar om hieraan te voldoen (wijziging van de statuten of keuze van een nieuwe rechtsvorm indien de vorige niet meer bestaat).

Goed om weten:

-Indien een onderneming haar statuten wijzigt vóór 2020, is het nieuwe wetboek automatisch van toepassing.

-Indien een bestaande onderneming geen stappen onderneemt, dan worden haar statuten automatisch gewijzigd op 1 januari 2024.

De grote lijnen van de hervorming

Vermindering van het aantal vennootschapsvormen

Er blijven slechts 9 vennootschapsvormen over (in plaats van 17). De meest voorkomende zijn de Naamloze Vennootschap (NV), de Besloten Vennootschap (BV), de Coöperatieve Vennootschap (CV) en de Maatschap.

Afschaffing van het oprichtingskapitaal

Er is niet langer een wettelijk minimumkapitaal vereist om een BV of CV op te richten (ervoor moest men 18,550 EUR hebben).

De oprichters moeten een gedetailleerd financieel plan indienen met een beschrijving van de activiteiten van de vennootschap, een overzicht van de financieringsbronnen, een prognose van de resultatenrekening over een periode van minimum 2 jaar na de oprichting enz.

Let op: De oprichters zijn gedurende de eerste drie jaar van de oprichting van de vennootschap aansprakelijk voor dit financiële plan.

De BV en de NV kunnen opgericht worden door één enkele bestuurder

Aansprakelijkheid van de bestuurders

Deze wordt bepaald op basis van de grootte en de omzet van de vennootschap (en is voortaan beperkt tot een bedrag tussen € 12.500 en € 12.000.000).

Elektronische communicatie

De nieuwe wet staat elektronische communicatie toe. Zo kan de vennootschap bijvoorbeeld een e-mailadres registreren om bepaalde officiële brieven naar aandeelhouders en bestuurders te versturen.

Theorie van de maatschappelijke zetel

Het vennootschapsrecht van het land waar de maatschappelijke zetel is gevestigd, is van toepassing. De vennootschappen hangen niet meer af van de plaats waar de werkelijke zetel (de hoofdzetel) is gevestigd.

Houd er rekening mee dat deze regel alleen van toepassing is op het vennootschapsrecht. Dit verandert niets aan de fiscale, sociale, insolventie- of milieuwetgeving.