Vrijstelling ploegenarbeid en nachtarbeid: bijkomende voorwaarde voor de uitzendsector vanaf 1 oktober 2022

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 27/09/2022 - 15:41
Laatste update: 27/09/2022 - 15:50

Vanaf 1 oktober 2022 kan de uitzendsector de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij klassieke ploegenarbeid, ploegenarbeid bij werken in onroerende staat en nachtarbeid enkel maar toepassen mits zij het akkoord hebben van de onderneming waarin de uitzendkracht wordt tewerkgesteld.

Verstrenging van de toepassingsvoorwaarden op 1 april 2022

Op 1 april 2022 wijzigden de toepassingsvoorwaarden van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van klassieke ploegenarbeid, ploegenarbeid bij werken in onroerende staat en nachtarbeid. Meer info over deze wijzigingen vindt u in onze infoflashes van 30 maart 2022 en 3 mei 2022.

Uitzendondernemingen die uitzendkrachten ter beschikking stellen van ondernemingen waar klassieke ploegenarbeid, ploegenarbeid bij werken in onroerende staat of nachtarbeid wordt verricht, en die deze uitzendkrachten tewerkstellen in een systeem van ploegenarbeid of nachtarbeid, genieten ook de vrijstelling voor klassieke ploegenarbeid, ploegenarbeid bij werken in onroerende staat of nachtarbeid op de belastbare bezoldigingen van de betrokken uitzendkracht.

De uitzendondernemingen moeten hierbij het bewijs kunnen leveren dat zij aan al de toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling voldoen.

Bijkomende voorwaarde vanaf 1 oktober 2022

Voor de belastbare bezoldigingen van uitzendkrachten die vanaf 1 oktober 2022 worden betaald of toegekend wordt de vrijstelling in het kader van klassieke ploegenarbeid, ploegenarbeid bij werken in onroerende staat en nachtarbeid enkel toegestaan op voorwaarde dat de uitzendondernemingen het akkoord hebben verkregen van de onderneming waarin de uitzendkrachten zijn tewerkgesteld om de vrijstellingen voor ploegenarbeid en nachtarbeid toe te passen.

Op deze manier wil men tot een geharmoniseerde toepassing van de vrijstellingen komen bij de uitzendonderneming en de onderneming waar de uitzendkracht wordt tewerkgesteld. Situaties waarbij de uitzendonderneming toepassing maakt van een vrijstelling zonder dat de klant waar de uitzendkracht wordt tewerkgesteld hiervan op de hoogte is, worden hierdoor voortaan uitgesloten.

Bron: Wet houdende verlaging van lasten op arbeid, B.S. 31 maart 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.