Update Federal learning account

Auteur: Arian Roelens (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 19/03/2024 - 07:37
Laatste update: 19/03/2024 - 07:37

De arbeidsdeal voerde de verplichting in om een opleidingsplan op te stellen voor bepaalde werkgevers. Daarnaast werd een individueel opleidingsrecht gecreëerd.

Om dit individueel opleidingsrecht te beheren, moet iedere private werkgever binnenkort alle opleidingen in het kader van de arbeidsrelatie registreren in een registratietool, de Federal Learning Account (FLA).

Werknemers krijgen zo een overzicht van hun individueel opleidingsrecht.

Een uitgebreide bespreking omtrent de FLA vindt u hier.

Datum inwerkingtreding en mogelijk uitstel

Niettegenstaande 1 april 2024 de officiële datum van inwerkingtreding is, gonst het in de wandelgangen van de geruchten omtrent een mogelijks uitstel. Verschillende werkgeversorganisaties stellen zich onder meer vragen bij de praktische uitvoerbaarheid en de extra administratieve last die de FLA met zich meebrengt.  Daarnaast kaarten zij aan dat er momenteel nog veel onbeantwoorde vragen en onduidelijkheden zijn.

Vandaag hebben we nog geen officiële bevestiging over dit uitstel.

Praktisch advies

Ondanks dat er op heden nog bepaalde onduidelijkheden zijn, raden we u aan om de door uw medewerkers gevolgde opleidingen (naam, datum, opleidingsinstantie, formeel/informele opleiding,..) bij te houden. Dit draagt bij tot een vlotte en efficiënte toekomstige registratie in de FLA-tool.

We volgen het FLA-dossier voor u op en houden u verder op te hoogte over de modaliteiten om als werkgever aan uw verplichtingen te voldoen.

 

Bron: Wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van een elektronische toepassing “Federal Learning Account”, BS 1 december 2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.