Uitbreiding toepassingsgebied flexijobs

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 05/01/2023 - 17:23
Laatste update: 06/01/2023 - 10:53

Het toepassingsgebied van de flexijobs wordt uitgebreid vanaf 1 januari 2023. Tevens wordt een hoger flexiloon voorzien voor de zorgsector.

Uitbreiding toepassingsgebied

In 2022 waren flexijobs al mogelijk in de volgende sectoren:

 • PC 118.03 bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
 • PC 119 handel in voedingswaren
 • PC 201 zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01 middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 302 horeca 
 • PC 311 grote kleinhandelszaken
 • PC 312 warenhuizen
 • PC 314 kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
 • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde sectoren (inclusief de toegevoegde sectoren vanaf 1.1.2023)

Vanaf 1 januari 2023 komen daar volgende sectoren bij:

 • PC 223 sport
 • PC 303.03 exploitatie bioscoopzalen
 • PC 304 vermakelijkheidsbedrijf
  • Uitgezonderd de artistieke, de artistiek-technische of de artistiek-ondersteunende functies
 • PC 330 gezondheidsinrichtingen en -diensten (en analoge activiteiten in de publieke zorgsector)
  • Uitgezonderd de zorgfuncties (=toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen)

De RSZ controleert de toepassing van de flexijobs in de correcte sectoren en/of functies. Elke werkgever blijft echter verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de flexijob.

Er werd voorzien dat de regering het toepassingsgebied van de flexijobs verder kan uitbreiden tot een PC voor de evenementensector, wanneer een dergelijk PC wordt opgericht.

Afwijkend flexiloon voor de zorgsector (PC 330)

Voor activiteiten in de zorgsector wordt voorzien in een afwijkend flexiloon. Dit bedraagt 14,29 EUR op 1 januari 2023. Het flexi-vakantiegeld bedraagt 1,10 EUR per uur (totaal dus 15,39 EUR). 

Ter vergelijking bedraagt het huidige flexiloon vanaf 1 december 2022 het minimum 10,97 EUR per uur en het flexi-vakantiegeld 0,84 EUR per uur (totaal dus 11,81 EUR).

Meer informatie

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.