Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 2022 : officiële gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie 2023

Auteur: Catherine Delos (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 12/06/2023 - 14:50
Laatste update: 12/06/2023 - 14:52

Zoals aangekondigd in een vorige infoflash is de regering tot een akkoord gekomen: voor de berekening van het vakantiegeld 2023 en de duur van de vakantie 2023 worden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de eerste zes maanden van 2022 gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen.

Het koninklijk besluit dat nodig is voor de uitvoering van die beslissing is in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Er moet worden opgemerkt dat er een compensatiemechanisme werd ingesteld voor werkgevers die bedienden tewerkstellen. We beschrijven de voorwaarden hiervan in een infoflash die aan dit onderwerp is gewijd.

Bron: koninklijk besluit van houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus, ingevolge de gevolgen van de uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 en ingevolge het conflict in Oekraïne voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 (Belgisch Staatsblad van 9 juni 2023).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.