Tijdelijke werkloosheid "corona" of "oorlog in Oekraïne": vereenvoudigde procedure tot 30 juni 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 16/03/2022 - 18:17
Laatste update: 17/03/2022 - 09:08

Naar aanleiding van een beslissing van de federale regering wordt de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid verlengd.

Deze vereenvoudigde procedure geldt:

 • in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus (zoals nu);
 • in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de oorlog in Oekraïne (waarnaar deze procedure uitgebreid wordt)

tijdens de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022.  

Opgelet! Als de tijdelijke werkloosheid ingevolge de oorlog in Oekraïne vóór 1 april 2022 is gelegen, kan ze beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

De RVA verduidelijkt dit in zijn instructies. Hieronder vindt u een samenvatting.

Volledige of gedeeltelijke schorsing

Zowel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "corona" als in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "Oekraïne" kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst:

 • volledig geschorst worden; bv. door een verplichte quarantaine van een werknemer die niet ziek is, een totaal gebrek aan grondstoffen als gevolg van een opgelegd handelsembargo;
 • gedeeltelijk geschorst worden (= de werknemer kan een paar dagen per week werken); bv. wegens het wegvallen van een deel van de afzetmarkt, het beperken van de productie wegens de hoge energieprijzen.

Formaliteiten voor de werkgever

Zowel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "corona" als in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "Oekraïne" moet de werkgever elke maand een ASR scenario 5 indienen:

 • type tijdelijke werkloosheid: “overmacht”;
 • reden van de overmacht: "coronavirus" of "Oekraïne";
 • code "aard van de dag": 5.4. 

Hij hoeft daarentegen geen:

 • mededeling “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht” gelinkt aan corona of de oorlog in Oekraïne naar de RVA te sturen;
 • ASR-scenario 2 in te dienen;
 • controleformulier C3.2A af te leveren aan de werknemer die werkloos wordt gesteld.

Opgelet! Indien gebruik gemaakt wordt van andere stelsels van tijdelijke werkloosheid (bv. tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken), moet nog steeds aan bepaalde formaliteiten voldaan worden; zie www.rva.be.

Formaliteiten voor de werknemer

Zowel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "corona" als in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "Oekraïne" doet de werknemer die een aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen moet indienen het nodige via het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA en de ASR scenario 5.

Hij moet daarentegen niet:

 • voldoen aan toelaatbaarheidsvoorwaarden (beroepsverleden);
 • in het bezit zijn van een controleformulier C3.2A.

Deze werknemer ontvangt:

 • een werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70% van het begrensde loon (€ 2.955,69 per maand);
 • en een supplement van € 5,98 per dag, dat de RVA betaalt.

Bron: www.rva.be.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.