Schoolvakanties: hét ideale moment om studenten aan te werven?

Auteur: Alexia Buyl (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 01/02/2024 - 11:54
Laatste update: 01/02/2024 - 11:57

De schoolvakantieperiode is hét ideale moment om een student aan te werven. Studenten zijn in deze periode immers vaker beschikbaar dan tijdens het schooljaar. Sinds vorig schooljaar vallen deze schoolvakantieperiodes echter niet gelijk in Vlaanderen enerzijds en in de Waalse en Brusselse gewesten anderzijds.

Hier herhalen we deze periodes en de voordelen van dit type overeenkomst.

Opgelet: je kan ook studenten aanwerven buiten deze vakantieperiodes.

Wanneer zijn de schoolvakanties?

In 2024 zijn er 5 vakantieperiodes verspreid over twee schooljaren. Deze perioden zijn:

Voor het schooljaar 2023-2024:

 

Krokusvakantie

Paasvakantie

Zomervakantie

Vlaanderen

van maandag 12 februari 2024 tot zondag 18 februari 2024

van maandag 1 april 2024 tot zondag 14 april 2024

van maandag 1 juli 2024 tot zaterdag 31 augustus 2024

Wallonië en Brussel

van maandag 26 februari 2024 tot zondag 10 maart 2024

van maandag 29 april 2024 tot zondag 12 mei 2024

van zaterdag 6 juli 2024 tot zondag 25 augustus 2024

Voor het schooljaar 2024-2025:

 

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Vlaanderen

van maandag 28 oktober 2024 tot zondag 3 november 2024

van maandag 23 december 2024 tot zondag 5 januari 2025

Wallonië en Brussel

van maandag 21 oktober 2024 tot zondag 3 november 2024

van maandag 23 december 2024 tot zondag 5 januari 2025

Wat zijn de bijzondere kenmerken van de studentenovereenkomst?

De studentenovereenkomst is een overeenkomst waarbij jij en de student die je aanwerft geen gewone sociale bijdragen moeten betalen, maar alleen een solidariteitsbijdrage.

Om in aanmerking te komen voor deze solidariteitsbijdrage moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, met name een contingent van 600 uur.

Het contingent is het aantal uren dat je student in een kalenderjaar mag werken zonder dat hij gewone sociale bijdragen moet betalen. In 2024 is dit aantal vastgesteld op 600 uur.

Een teller voor dit contingent die de student online kan raadplegen via de online applicatie ‘student@work’ is beschikbaar op de website https://www.studentatwork.be. Via deze website kan je student zijn teller controleren en je informeren over het aantal uren dat hij nog kan werken in het kalenderjaar.

Voor deze studentenovereenkomst moet ook een specifieke Dimona-aangifte gebeuren: de Dimona-aangiften "STU". Deze aangiften moeten worden gedaan telkens als je een student aanwerft. In deze Dimona-aangiften zal met name het aantal uren tewerkstelling per kwartaal vermeld moeten worden zoals voorzien in de studentenovereenkomst. Telkens als een DIMONA-aangifte wordt gedaan, worden de gewerkte arbeidsuren afgetrokken van het contingent van 600 uur.

Voor meer informatie over de studentenovereenkomst en de bijzondere kenmerken ervan, zie onze infoflashes over de studentenovereenkomst en over het verbreken van een studentenovereenkomst

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.