RSZ: telewerk – einde van de 10%-regel voor kantoorkosten

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 09/06/2022 - 11:06
Laatste update: 09/06/2022 - 13:57

De RSZ deelt ons mee dat zij een einde stelt aan de regeling voor de terugbetaling van kantoorkosten voor telewerkers tot 10% van hun brutoloon.

De werknemer die structureel en op regelmatige basis aan thuiswerk doet, zoals bedoeld in cao nr. 85 (inzake telewerk), kan ten laste van de werkgever een terugbetaling krijgen van de kantoorkosten die hij tijdens het thuiswerk maakt.

De RSZ was van mening dat het bedrag van deze terugbetaling niet meer dan 10% van zijn brutoloon mocht bedragen en beperkt was tot het gedeelte van het loon dat betrekking had op het thuiswerk.

De RSZ zal daarom vanaf 1 juni 2022 een einde stellen aan deze regeling voor de terugbetaling van onkosten.

Vanaf 1 juni 2022 kan deze vergoeding alleen nog worden toegekend aan werknemers die deze vergoeding reeds kregen vóór die datum en op voorwaarde dat het gedeelte thuiswerk van hun prestaties niet is toegenomen.

Bron: Administratieve instructies RSZ K2/2022  www.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.