Opnieuw verplicht telewerk: verduidelijkingen naar aanleiding van het laatste Overlegcomité

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 29/11/2021 - 11:07
Laatste update: 30/11/2021 - 14:51

Naar aanleiding van het Overlegcomité van 26 november 2021 werden de modaliteiten van de terugkeermomenten gedeeltelijk aangepast.

Even ter herinnering: deze terugkeermomenten zijn sinds 20 november 2021 toegestaan voor personen voor wie telewerk onder specifieke voorwaarden verplicht is.

Een koninklijk besluit van 27 november 2021 stelt, voor deze personen, de mogelijkheid van maximum twee terugkeerdagen per week op de arbeidsplaats, met één week uit.

Concreet mogen de terugkeermomenten:

  • sinds 20 november 2021: maximum één dag per week per persoon bedragen;
  • vanaf 20 december 2021 (in plaats van 13 december 2021): maximum twee dagen per week per persoon bedragen.

Mogen tegelijk per dag in de vestigingseenheid aanwezig zijn:

  • sinds 20 november 2021: maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is;
  • vanaf 20 december 2021 (in plaats van 13 december 2021): maximum 40% van de personen voor wie telewerk verplicht is;
  • in kmo's waar minder dan tien personen werkzaam zijn: maximum vijf personen voor wie telewerk verplicht is.

De andere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Opmerking - Wat de verplichting betreft om een maandelijks telewerkaangifte te doen, verduidelijkt het koninklijk besluit van 27 november 2021 dat die verplichting niet van toepassing is op:

  • de operationele diensten van de civiele veiligheid bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
  • de penitentiaire inrichtingen, de rechterlijke orde en de inlichtingendiensten.

Bron: koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, B.S. 27 november 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.