Klokkenluiders: verplicht intern meldingskanaal als je minstens 50 werknemers in dienst hebt

Auteur: Legal Partena Professional (Legal Experts)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 24/10/2023 - 13:17
Laatste update: 14/12/2023 - 09:03

Op basis van de wet van 28 november 2022 kunnen werknemers werkgerelateerde inbreuken melden via een intern meldingskanaal.

Dat intern meldingskanaal moet uiterlijk op 17 december 2023 worden ingevoerd in juridische entiteiten die tot de privésector behoren en die minstens 50 maar minder dan 250 werknemers in dienst hebben.

Het kanaal kan intern worden beheerd (door een daartoe aangewezen meldingsbeheerder) of worden uitbesteed aan een externe partner. Er kan, bijvoorbeeld, gekozen worden voor een online platform (intranet of internet).

De (vertegenwoordigers van de) werknemers moet daarover vooraf worden geraadpleegd.

Hoe helpen we je je verplichtingen te vervullen?

We organiseren in samenwerking met EASYPAY GROUP een lunchseminarie, dat plaatsheeft  op 16 november 2023.

Je kan je inschrijven op www.easypay-group.com.Je hebt advies nodig of je wil een modeldocument gebruiken dat is aangepast aan je onderneming? Je kan daarvoor terecht bij onze Legal Partners via legalpartners@partena.be

Een overzicht van de regelgeving nodig? Raadpleeg onze infoflash van 6 februari 2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.