Internationaal telewerk - RSZ: nog altijd geen impact

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 23/11/2022 - 07:08
Laatste update: 23/11/2022 - 07:09

Als gevolg van de COVID-maatregelen zit telewerk in de lift, waarbij soms vanuit het buitenland wordt gewerkt.  Dankzij een sociale tolerantie heeft het toegenomen gebruik van telewerk geen impact op de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Die sociale tolerantie is nu een overgangsmaatregel geworden die, in het huidige postcoronatijdperk, tot doel heeft de aanwijzing te beheren van de lidstaat die bevoegd is voor de sociale zekerheid van telewerkers.

Die maatregel, die loopt tot 31 december 2022, is verlengd tot 30 juni 2023.

Fiscale informatie over dit onderwerp vindt u in onze infloflash van 4 juli 2022.

Bron: www.international.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.