Economische werkloosheid bedienden versoepeld: RVA-formulier

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 31/07/2020 - 15:18
Laatste update: 14/08/2020 - 13:26

Vanaf 1 september 2020 heeft een onderneming die niet voldoet aan de voorwaarden om tijdelijke werkloosheid ‘overmacht corona’ in te roepen de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken.

Het kan gaan om:

  • ofwel het (klassieke) algemene stelsel van economische werkloosheid (arbeiders en/of bedienden);
  • ofwel het (versoepelde) overgangsstelsel van economische werkloosheid (arbeiders en/of bedienden) dat, we herhalen, op 31 december 2020 ophoudt te bestaan.

Als u gebruik wilt maken van de overgangsmaatregel voor uw bedienden moet u bij de RVA eenformulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL  indienen.

Raadpleeg de infoflash van 9 juli 2020 voor de voorwaarden die worden gesteld in het kader van het overgangsstelsel en de verplichtingen waaraan u als werkgever moet voldoen.

Waarom?

Met het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL kunt u bij de RVA aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden die zijn vereist voor het overgangsstelsel:

  • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan;
  • een substantiële vermindering met minstens 10% van de omzet of van de productie kunnen bewijzen;
  • twee dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld.

Hoe en binnen welke termijn?

U moet het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSMAATREGEL ingevuld, gedateerd en ondertekend terugsturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidskantoor (afhankelijk van de maatschappelijke zetel van uw onderneming):

  • per aangetekende brief;
  • uiterlijk 14 dagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ aan het werkloosheidskantoor; we herhalen dat het hier gaat om de voorafgaande mededeling die ten minste 8 dagen voor de eerste dag van economische werkloosheid van de bedienden elektronisch naar de RVA wordt gestuurd.

Voorbeeld (wanneer in de onderneming van maandag tot vrijdag wordt gewerkt) - Als u uw werknemers vanaf 1 september 2020 economisch werkloos wilt stellen onder het overgangsstelsel moet u het volgende versturen:

  • de voorafgaande mededeling uiterlijk op 24 augustus 2020;
  • het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL uiterlijk op 10 augustus 2020.

Opgelet! Tegelijk met dit aangetekend schrijven kan u het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL ook via e-mail versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau zodat uw dossier sneller kan worden behandeld.

In principe ontvangt u binnen twee weken na verzending van het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL een antwoord van de RVA.

Voor het overige moet de gebruikelijke procedure worden gevolgd wanneer een beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid voor bedienden.

Voor meer informatie, raadpleeg het Infoblad werkgevers - Tijdelijke werkloosheid - COVID-19 overgangsmaatregelen (E2).

Bron: www.rva.be.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.