Een unieke analyse van het welzijn van de medewerkers

Zoek naar andere interviews
“Het unieke aan deze wetenschappelijk onderbouwde analyse van het welzijn, is dat ze zich niet beperkt tot het bedrijfsleven. De nadruk lag op de persoon in zijn geheel en alles wat zijn of haar welzijn kan beïnvloeden, ook in de privé-context.”  Vanessa Van Belle, HR Officer bij de herenkledingsketen Celio, legt ons een van de bijzonderheden uit van de aanpak van Balencio

Een enquête om het welzijn van de deelnemers te evalueren

 

Laten we beginnen bij het begin om te begrijpen hoe Vanessa, een ware kameleon op vlak van HR, tot deze vaststelling is gekomen: “Celio telt verschillende verkooppunten in België en centrale diensten in Brussel. Binnen mijn HR-team hou ik me voornamelijk bezig met soft HR, al blijf ik polyvalent en generalistisch.”

Het welzijn van de medewerkers staat dagelijks centraal in het bedrijf. “Het welzijn van ons personeel, zowel in de zetel als in onze winkels, blijft een bijzonder aandachtspunt voor ons. Dankzij een wedstrijd die onze HR Manager Caroline Bogaert heeft gewonnen tijdens de SMART HR DAY, heeft PARTENA ons de mogelijkheid geboden om met hun digitale tool te werken. Dat moest ons toelaten een grote analyse uit te voeren bij ons winkelpersoneel om een volledig en nauwkeurig beeld te verkrijgen van het niveau van hun welzijn, en dit vervolgens te verbeteren.”

 

Vermoeidheidsgraad, benchmark en positieve feedback

 

“De focus van deze analyse was dus ruimer dan de enquêtes die we in het verleden al hadden afgenomen, omdat ze veel meer thema’s aansneed en vragen behandelde”, gaat Vanessa verder. “Alles wat een impact kan hebben op het welzijn en de stress van medewerkers, kwam aan bod: vermoeidheid op professioneel en privé-vlak, de verhouding met sport, vrijetijd, voeding, IT-aspecten … Naast de a priori evidente vragen, behandelde de analyse ook vragen waaraan wij minder snel zouden denken.”

En de verkregen resultaten zijn positief. “Op basis van de antwoorden van de medewerkers heeft HR Partners een ‘vermoeidheidsgraad’ opgesteld, aangevuld met een benchmark van andere bedrijven, om na te gaan waar wij ons bevinden. Die resultaten tonen aan dat we beter presteren dan het gemiddelde op tal van factoren! Het rapport dat we hebben ontvangen, bood ons een volledig en gedetailleerd overzicht op de staat van het welzijn van het team, met name door 5 middelen te identificeren die het welzijn van de werknemers bevorderen en 5 stressfactoren. En zo hebben we al actie kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door snel opleidingen op te zetten, te communiceren over hoe we een aantal van de vastgestelde stressfactoren kunnen beperken... en tegelijkertijd alert te blijven op de aandachtspunten."

Ook de medewerkers zijn tevreden

 

En wat vonden Vanessa en haar collega’s van de toegevoegde waarde van Balencio? “Het door HR Partners geleverde werk komt ruimschoots tegemoet aan onze verwachtingen. Het hele proces, inclusief de via een webinterface uitgevoerde enquête, verliep behoorlijk vlot. En het rapport en de aanbevelingen die we hebben ontvangen, zijn even duidelijk als uitgewerkt. Dat zal ons toelaten onze aanpak rond welzijn op het werk verder te zetten. Ook de medewerkers stelden het initiatief op prijs. Niet alleen omdat dit toont dat we hen waarderen, maar ook omdat ze een individuele analyse hebben ontvangen die op meerdere vlakken interessant was voor hen”, besluit Vanessa.

Een kleine investering met een groot resultaat

Wilt u ervoor zorgen dat al uw medewerkers zich goed en gemotiveerd voelen op het werk? Wilt u graag het engagement van uw werknemers meten? 

Zoek naar andere interviews