Welke rechtsvorm kiezen bij de start van uw activiteiten?

Is het beter om te kiezen voor eenvoud en een eenmanszaak op te richten? Of ziet u het beter meteen groots met een vennootschap? Welke rechtsvorm het beste past bij uw onderneming, hangt af van uw specifieke situatie en van uw doel. Ontdek hier de voor- en nadelen van elke ondernemingsvorm.

Start uw onderneming in enkele klikken

Bent u helemaal klaar om te starten met een eenmanszaak of een vennootschap? Besteed uw tijd dan zo goed mogelijk dankzij ons ondernemingsloket.

Ga naar ons digitale ondernemingsloket

Als zelfstandige heeft u twee opties om uw activiteiten op te starten: als natuurlijk persoon of als rechtspersoon.

Indien u een eenmanszaak opstart, dit wil zeggen als natuurlijk persoon, dan is er geen onderscheid tussen uw privévermogen en het vermogen van uw zaak. Het voordeel is dat de opstartprocedure bij deze vorm relatief simpel is; het nadeel is dat u zelf voor alles aansprakelijk bent en dat u dus ook de financiële risico’s zelf draagt.

Een vennootschap biedt u meer opties en geeft u ook de mogelijkheid om te groeien terwijl u goed beschermd bent en enkele fiscale voordelen geniet. Vergeet echter niet dat, indien u kiest voor een rechtspersoon, u ook nog het type vennootschap moet kiezen.

Eenmanszaak of vennootschap?

Is een vennootschap voordeliger, of niet? Kom het te weten in minder dan 3 minuten via onze partner iStart.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze rechtsvormen?

 

Sterke punten van een eenmanszaak: eenvoudig, snel en vrij goedkoop

De opstart kost minder tijd en geld

Kiest u voor een eenmanszaak, dan kunt u al in enkele klikken uw onderneming opstarten - en dit vrij goedkoop en zonder startkapitaal.

Het opstarten van een vennootschap is iets ingewikkelder. Eerst moet een notaris de statuten opstellen, die hij daarna indient bij de Rechtbank van Koophandel. 

Een eenvoudigere werking

Voor het dagelijkse beheer van uw onderneming geldt eigenlijk hetzelfde. Als natuurlijk persoon heeft u een minimum aan administratie en vermijdt u heel wat papierwerk. U kunt een enkelvoudige boekhouding voeren, waarbij u zich beperkt tot een overzicht van alle uitgaven en inkomsten. Omdat u bovendien geen partners of aandeelhouders heeft, bent u de enige leidinggevende en kunt u zelf alle beslissingen nemen - zonder verantwoording te moeten afleggen.

Als vennootschap heeft u meer wettelijke verplichtingen, en dus ook meer werk. Zo bent u verplicht om een gedetailleerd financieel plan op te stellen en een dubbele boekhouding te voeren. Daarnaast moet u noodzakelijke procedures volgen om bepaalde beslissingen te nemen.

Sterke punten van een vennootschap als rechtspersoon: meer zekerheid en meer groeimogelijkheden

Meer voordeel op het gebied van belastingen

Als rechtspersoon is de winst van uw onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Bij een eenmanszaak daarentegen zijn alle opbrengsten onderworpen aan de personenbelasting, waarvan de tarieven hoger liggen dan bij de vennootschapsbelasting.

Uw vermogen is beter beschermd

Bij een vennootschap kunt u uw aansprakelijkheid beperken en zo dus uw privévermogen beschermen, terwijl er bij een natuurlijk persoon geen onderscheid wordt gemaakt tussen u en uw bedrijf. Dit betekent dat bij problemen, en dan vooral financiële problemen, u alle verantwoordelijkheid en risico’s op u neemt. Uw persoonlijk vermogen kan dus gebruikt worden om schuldeisers te betalen.

Meer mogelijkheden om te groeien

Met een vennootschap kunt u makkelijker aandelen verdelen of overdragen. U heeft dus meer bewegingsvrijheid, vooral op financieel vlak, om uw onderneming te laten evolueren en de de groei te vergemakkelijken.

Kort samengevat kiest u dus misschien best voor een eenmanszaak indien u snel van start wilt gaan, zonder al te veel kosten of administratieve rompslomp, en indien u geen snelle groei voor ogen heeft. Nadien kunt u nog altijd overschakelen naar een vennootschap als u dat wenst.

Heeft u daarentegen grotere ambities, dan is het misschien aangewezen om een vennootschap op te richten. Denk er wel aan dat u met een vennootschap misschien minder belastingen zult betalen, maar dat u meer kosten zult hebben. Bekijk dus eerst samen met uw accountant vanaf wanneer het voordeliger is voor u om een vennootschap op te richten.

Hoeveel kost het allemaal?

Afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm, verschillen ook de kosten.

  • De oprichtingskosten en kapitaalvereisten

Bij een eenmanszaak betaalt u minder oprichtingskosten dan bij een vennootschap. U moet dan immers ook notariskosten betalen om de statuten op te stellen.

De hervorming van het vennootschapsrecht van mei 2019 schrapte de verplichting van een startkapitaal voor het oprichten van een BV en een CV. Hoe dan ook is het wel aangeraden om voldoende vermogen te voorzien zodat uw onderneming zich kan ontplooien, en eveneens moet uw financieel plan nauwkeurig worden opgesteld.

  • Uw verplichtingen op boekhoudkundig en administratief gebied

Een vennootschap is complexer dan een eenmanszaak en heeft meer formaliteiten. Uw accountant zal dus meer werk hebben, wat ook hogere kosten met zich meebrengt. Zo bent u tevens verplicht om een dubbele boekhouding te voeren.

Wat is de invloed op mijn belastingen?

Bij de eenmanszaak vallen uw belastingen onder personenbelastingen. Dit wil zeggen dat ze berekend worden op de winst van uw eenmanszaak.

Bij een vennootschap als rechtspersoon geniet u niet alleen een voordeliger fiscaal statuut; ook het financiële risico voor uzelf ligt veel lager.

U keert aan uzelf een loon uit als beheerder van de vennootschap, dat onderworpen is aan de personenbelasting. Voor de rest is de winst van uw onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die lagere tarieven heeft dan de personenbelasting.

Hoe dan ook is het essentieel om uw belastingen en beroepskosten zo goed mogelijk te optimaliseren. Ontdek hoe Partena Professional u kan helpen om uw inkomen te beschermen.

Heeft u nog andere vragen over hoe de keuze van de rechtsvorm uw belastingen beïnvloedt? Maak dan een afspraak met onze experts voor advies en begeleiding op maat bij het opstarten van uw onderneming.

Hoeveel tijd neemt dit allemaal in beslag?

Partena Professional begeleidt u stap voor stap bij het oprichten van uw onderneming.

Zo wint u bijvoorbeeld tijd dankzij ons online ondernemingsloket. Hier regelt u in enkele klikken alle administratieve formaliteiten, van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen tot de aanvraag van uw btw-nummer. U kunt zich ook onmiddellijk inschrijven bij ons sociaal verzekeringsfonds.

Heeft u vragen of wilt u advies op maat? We staan ook altijd voor u klaar in het dichtstbijzijnde Partena Professional-kantoor.

Download onze gids voor meer informatie over het vennootschapsrecht

Om verder te gaan en deze hervorming samen met u te ontleden, hebben we ook een praktische gids samengesteld die volledig gratis is en die we u ter beschikking stellen.

Gerelateerde artikels