Welk type onderneming voor uw bedrijf?

Download onze gids voor meer informatie

Om verder te gaan en deze hervorming samen met u te ontleden, hebben we ook een praktische gids samengesteld die volledig gratis is en die we u ter beschikking stellen. 

Download onze gids

Vanaf 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking.

Het nieuwe wetboek is, kort samengevat, moderner, eenvoudiger en beter aangepast!

Tevens wordt het aantal ondernemingsvormen sterk verminderd. Vroeger waren er 17, nu nog slechts 9.

Een onderneming als rechtspersoon oprichten heeft heel wat voordelen. U kan zich bijvoorbeeld beter persoonlijk laten beschermen, een fiscaal voordeliger stelsel genieten en u hebt meer mogelijkheden om te evolueren.

Let wel op, want de verschillende ondernemingsvormen hebben elk hun eigen karakteristieken. Het minimumaantal vennoten, de verplichting om een startkapitaal in te brengen of om statuten te laten opmaken door een notaris, de mate waarin u persoonlijk aansprakelijk bent, zijn allemaal punten die afhangen van het type onderneming waarvoor u kiest.

Alvorens uw onderneming op te richten, is het dus essentieel om de juiste keuze te maken in functie van uw situatie en uw ambities. Aarzel niet om advies te vragen aan uw accountant of maak een afspraak met onze experts in het oprichten van ondernemingen in een agentschap van Partena Professional dicht bij u in de buurt. Zij kunnen u persoonlijk advies geven.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende ondernemingsvormen:

Type vennootschap Akte Aantal oprichters Startkapitaal Financieel plan vereist Oprichtingskosten
BV Notariële akte Kan worden opgericht door een enkele aandeelhouder Geen kapitaal vereist maar wel voldoende eigen startkapitaal Ja
 • Notariskosten: +/- 1.000 EUR
 • Inschrijving KBO: 88,50 EUR
CV Notariële akte Minimum 3 aandeelhouders Geen kapitaal vereist maar wel voldoende eigen startkapitaal Oui
 • Notariskosten: +/- 1.000 EUR
 • Inschrijving KBO: 88,50 EUR
NV Notariële akte Kan worden opgericht door een enkele aandeelhouder Minimum 61.500 EUR Ja
 • Notariskosten: +/- 1.000 EUR
 • Inschrijving KBO: 88,50 EUR
Vennootschap onder firma Notariële akte of onderhandse akte Minimum 2 vennoten Geen kapitaal vereist Néé Notariële akte:
 • Notariskosten: +/- 1.000 EUR
 • Inschrijving KBO: 88,50 EUR

Onderhandse akte:

 • Kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad: 283,38 EUR
 • Inschrijving KBO: 88,50 EUR
Commanditaire vennootschap Notariële akte of onderhandse akte Minimum 2 vennoten Geen kapitaal vereist Nee Notariële akte:
 • Kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad: 283,38 EUR
 • Inschrijving KBO: 88,50 EUR

 

Voordelen en nadelen

 

Type vennootschap Voordelen Nadelen
BV
 • Geen minimumkapitaal vereist
 • Beperkte aansprakelijkheid van de vennoten
 • De BV kan beursgenoteerd zijn
 • Mogelijkheid van vrij overdraagbare aandelen
 
CV
 • Geen minimumkapitaal vereist
 • Responsabilité limitée des associés
 • Minstens 3 vennoten
NV
 • Volledig onderscheid tussen de vennootschap en de aandeelhouders die anoniem zijn
 • De aandelen zijn makkelijk overdraagbaar en onbeperkt
 • onmiddellijke inbreng van een groot startkapitaal (61.500 EUR)
Vennootschap onder firma
 • Geen minimumkapitaal, noch financieel plan vereist
 • Geen notariële akte noodzakelijk om de vennootschap op te richten, een onderhandse akte volstaat
 • De aandelen kunnen niet worden overgedragen zonder het akkoord van de andere vennoten
 • Hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten. Het privévermogen is niet beschermd
 • Het faillissement van de vennootschap onder firma impliceert het persoonlijke faillissement van de vennoten
Commanditaire vennootschap
 • Geen minimumkapitaal, noch financieel plan vereist. De commanditaire vennootschap vereist geen notariële akte voor de oprichting, een onderhandse akte volstaat.
 • De aandelen kunnen niet worden overgedragen zonder het akkoord van de andere vennoten
 • De aansprakelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot hun gestorte of beloofde inbreng
 • Deze inbreng geeft recht op het voordeel maar de deelname in geval van verlies is beperkt tot hun inbreng
 • Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkende vennoten
 • Het faillissement van de vennootschap betekent het faillissement van de werkende vennoten
 • Als een van de stille vennoten zich als een werkend vennoot gedraagt en/of handelingen van beheer verricht, dan zal hij worden beschouwd als een werkend vennoot en hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn

Welke vennootschap met welke finaliteit ?

 

Type vennootschap Finaliteit
BV De meest gebruikte rechtsvorm
CV De nieuwe CV zal voorbehouden zijn voor de ‘echte’ coöperaties. Het hoofddoel van de vennootschap moet zijn om te voldoen aan de behoeften van de aandeelhouders en/of om haar economische en/of maatschappelijke activiteit te ontwikkelen. Een CV kan steeds het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot erkenning als sociale onderneming.
NV De NV wordt hoofdzakelijk gebruikt voor grote ondernemingen met veel aandeelhouders
Commanditaire vennootschap

Dit type vennootschap is met name bedoeld voor de personen die een onderneming willen oprichten maar niet voldoende fondsen hebben. 
Lees ook: Wanneer een GCV oprichten?

 

Het nieuwe wetboek is van toepassing voor de nieuwe vennootschappen en verenigingen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht.

Voorbeeld: Wie vanaf 20/05/2019 een BV opricht, zal geen minimumkapitaal van € 18.550 meer moeten inbrengen zoals vroeger het geval was. Deze wettelijke drempel wordt afgeschaft voor de BV. Het is voortaan aan de oprichters om een voldoende groot startkapitaal te verzamelen.

En voor de ondernemingen opgericht vóór de hervorming?

Voor de bestaande vennootschappen en verenigingen zal het nieuwe vennootschapswetboek van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Vanaf die datum hebben zij vier jaar de tijd om hun statuten te wijzigen of om zich om te vormen indien hun rechtsvorm nu niet meer bestaat.

Ook wanneer de statuten vóór 2020 worden gewijzigd, zal het nieuwe vennootschapswetboek van toepassing zijn.

De bestaande ondernemingen die op 1 januari 2024 nog niets hebben ondernomen zullen automatisch worden omgevormd.

Voorbeeld: De rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen zal verdwijnen. U zal dus uw onderneming moeten omvormen en haar statuten moeten wijzigen vóór 2024. Zo niet zal ze van rechtswege worden omgevormd tot een ‘nv’.

 

De hervorming in een notendop:

Segments Small NL

Advies op maat nodig ?

Op zoek naar de juridische vennootschapsvorm die het best bij uw noden past? Aarzel niet om onze experts te contacteren.

Overweegt u een onderneming als rechtspersoon op te starten? Dan moet u nog beslissen welk type onderneming het best bij uw situatie past. Ontdek de mogelijkheden en verzeker uzelf ervan dat u de juiste keuze maakt.

Ga in enkele muisklikken van start

Klaar om uw onderneming op te starten? Verlies geen tijd bij de verschillende stappen dankzij ons digitaal ondernemingsloket.

Gerelateerde artikels