Wat verandert er op 1 juli 2023?

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 28/06/2023 - 15:07
Laatste update: 28/06/2023 - 15:09

Op 1 juli 2023 treden een aantal nieuwe maatregelen in werking. We geven hier onder een kort overzicht.

Het betreft:

 • CAO nr. 172, die werknemers gemakkelijker toegang geeft tot tijdelijke werkloosheidsuitkeringen om economische redenen treedt in werking; deze overeenkomst breidt CAO nr. 159 uit;
 • Het bedrag voorzien in de CAO nr. 46 inzake begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties wordt vastgesteld op 176,70 EUR vanaf 01.07.2023.
 • Een nieuwe, lagere kilometervergoeding van 0,4237 EUR/km is van toepassing vanaf 01.07.2023.
 • De CO2-solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens stijgt vanaf 01.07.2023.
 • De grensbedragen voor de werkbonus worden aangepast vanaf 01.07.2023.
 • Een nieuw Europees kaderakkoord voor internationale sociale zekerheid treedt in werking op 01.07.2023 voor werknemers die een substantieel gedeelte van hun werkzaamheden in de woonstaat uitvoeren.
 • Enkele nieuwe CAO’s van de NAR inzake SWT treden in werking vanaf 01.07.2023:
  • CAO nr. 166, waardoor nachtarbeiders, bouwvakkers en arbeiders in zware beroepen in aanmerking kunnen komen voor SWT vanaf 62 jaar; deze overeenkomst breidt CAO nr. 151 uit;
  • CAO nr. 167, waardoor werknemers met een zeer lange loopbaan in aanmerking kunnen komen voor SWT vanaf 62 jaar; deze overeenkomst breidt CAO nr. 152 uit;
  • CAO nr. 165, waardoor werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid of met ernstige fysieke problemen vóór de leeftijd van 62 jaar in aanmerking kunnen komen voor SWT; deze overeenkomst breidt CAO nr. 150 uit;
  • CAO's nr. 168 en 169, die de voorwaarden vastleggen voor het verlenen van vrijstelling van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid; Deze overeenkomsten verlengen CAO nr. 155;
  • CAO nr. 170, waardoor werknemers met tijdskrediet aan het einde van hun loopbaan vanaf de leeftijd van 55 jaar onderbrekingsuitkeringen kunnen ontvangen; deze overeenkomst verlengt CAO nr. 157;
 • Individueel Maatwerk voor werkgevers in Vlaanderen kan aangevraagd worden vanaf 01.07.2023.
 • De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in het Waals gewest wijzigt vanaf 01.07.2023.
 • De maatregelen ‘Impulsion’ in het Waals gewest worden gewijzigd vanaf 01.07.2023.
 • De 120 vrijwillige ‘Relance-overuren’ worden opnieuw ingevoerd vanaf 01.07.2023.
 • De regeling waarbij het aantal fiscaal gunstige overuren in alle sectoren wordt verhoogd van 130 per jaar naar 180 per jaar, wordt verlengd van 01.07.2023 tot 30.06.2025.

Maatregelen tot 30 juni 2023

Naast bovenstaande zijn er een aantal maatregelen afgelopen op 30 juni 2023. Voor meer informatie daar over, raadpleeg deze infoflash.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.