Voorstel tot vereenvoudiging van de regels inzake de toegang tot het beroep voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Auteur: Nathalie Boero (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 09/11/2022 - 15:42
Laatste update: 09/11/2022 - 15:53

In oktober 2022 werd een principenota over de hervorming van de toegang tot het beroep, ter advies voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

In dit stadium gaat het enkel om een voorstel dat kan aangepast worden, maar het moet in de eerste plaats door de regering goedgekeurd worden. 

Op wie is dit van toepassing? 

De ondernemingen waarop deze nota betrekking heeft, zijn deze die onderworpen zijn aan de reglementering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – hoofdzakelijk ondernemingen waarvan de woonplaats (natuurlijke personen) of de maatschappelijke zetel (vennootschappen) in dit gewest gevestigd is. 

Over welke wijzigingen gaat het? 

De volgende doelstellingen tot vereenvoudiging worden in deze nota voorgesteld: 

  • de afschaffing van de basiskennis bedrijfsbeheer en van de beroepsbekwaamheid met betrekking tot 5 gereglementeerde beroepen (activiteiten van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, voetverzorger, masseur en tandtechnicus), die in 2019 al afgeschaft werden door het Waals gewest  

  • de afschaffing van de machtigingen voor ambulante en kermisactiviteiten (behalve voor activiteiten die thuis bij de consument plaatsvinden). 

Wanneer treden de nieuwe regels in werking? 

Volgens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, indien akkoord van de regering, zou de nieuwe regelgeving ten vroegste eind 2023 of begin 2024 in werking treden. Tot dan blijft de huidige regelgeving volledig van toepassing. 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.