Verhoging van de kantoorvergoeding op 1 april en 1 juni 2022

Auteur: Anne Ghysels - Isabelle Caluwaerts (Legal Experts)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 30/05/2022 - 08:42
Laatste update: 01/06/2022 - 08:22

Werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, kunnen van hun werkgever een forfaitaire kantoorvergoeding krijgen om al hun kantoorkosten te dekken.

De RSZ deelt ons mee dat deze forfaitaire kantoorvergoeding geïndexeerd wordt.

Het forfaitair maximumbedrag dat door de RSZ aanvaard wordt als terugbetaling van kosten en waarop geen RSZ-bijdragen betaald moeten worden, bedraagt:

  • € 137,40/maand voor de periode van 1 april tot 31 mei 2022;
  • € 140,15/maand vanaf 1 juni 2022.

De fiscus aanvaardt deze forfaitaire bedragen ook als (niet-belastbare) terugbetalingen van kosten volgens de bepalingen uit de circulaire van 26 februari 2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.

 

Bronnen: Tussentijdse administratieve instructies voor werkgevers - RSZ - 24.05.2022, Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c, 26 februari 2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.