Steunzones: investeringen door grote ondernemingen opnieuw mogelijk

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 13/09/2022 - 08:24
Laatste update: 19/09/2022 - 08:00

Sinds 25 juli 2022 kunnen grote ondernemingen opnieuw het formulier 274 SZ indienen en zo genieten van de fiscale steunmaatregel voor steunzones.

Over welke fiscale steunmaatregel gaat het?

Werkgevers die een investering verrichten in een inrichting gelegen in een steunzone genieten een fiscale lastenverlaging. Ze worden tijdelijk vrijgesteld om 25% van de bedrijfsvoorheffing door te storten aan de Schatkist. Deze vrijstelling geldt enkel voor de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op bezoldigingen uitbetaald naar aanleiding van nieuwe arbeidsplaatsen die werden gecreëerd door de investering.

De maatregel is hoofdzakelijk van toepassing op werkgevers die behoren tot de privésector. Zij worden opgesplitst in twee groepen: kmo’s en grote ondernemingen. De kmo’s genieten van meer gunstige voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling.

Om aanspraak te maken op de vrijstelling moet een formulier, het formulier 274 SZ, worden ingediend, ten laatste in de derde maand na de voltooiing van de investering. De vrijstelling kan pas ten vroegste worden berekend vanaf het ogenblik van de overlegging van het formulier.

Grote ondernemingen

Bij gebrek aan een Belgische regionale steunkaart voor de periode 2022-2027, konden grote ondernemingen sedert 1 januari 2022 geen formulier 274 SZ meer indienen en zo genieten van de fiscale steunmaatregel. Meer informatie vindt u in onze infoflash van 2 maart 2022.

In een bericht op haar website deelt de FOD Financiën mee dat grote ondernemingen sinds 25 juli 2022 opnieuw een formulier 274 SZ kunnen indienen en zo genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor steunzones (voor zover aan alle voorwaarden is voldaan).

Heeft u nog vragen?

Wenst u te weten of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te genieten, contacteer onze Legal Partners via legalpartners@partena.be voor een concrete analyse van uw situatie.

Bron: Bericht FOD FIN - Investering in een steunzone door grote ondernemingen: opnieuw mogelijk sinds 25 juli 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.