Steunzones en einde van de geldigheidsduur van de regionale steunkaart: gevolgen

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 02/03/2022 - 14:08
Laatste update: 16/03/2023 - 16:12

Sinds 1 januari 2022 is er tijdelijk geen regionale steunkaart meer voor België. Bijgevolg kunnen grote ondernemingen de fiscale steunmaatregel voor steunzones niet meer aanvragen sedert die datum. 

Over welke fiscale steunmaatregel gaat het?

Werkgevers die een investering verrichten in een inrichting gelegen in een steunzone genieten een fiscale lastenverlaging. Ze worden tijdelijk vrijgesteld om 25% van de bedrijfsvoorheffing door te storten aan de Schatkist. Deze vrijstelling geldt enkel voor de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op bezoldigingen uitbetaald naar aanleiding van nieuwe arbeidsplaatsen die werden gecreëerd door de investering.

De maatregel is hoofdzakelijk van toepassing op werkgevers die behoren tot de privésector. Zij worden opgesplitst in twee groepen: kmo’s en grote ondernemingen. De kmo’s genieten van meer gunstige voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling.

Om aanspraak te maken op de vrijstelling moet een formulier, het formulier 274 SZ, worden ingediend, ten laatste in de derde maand na de voltooiing van de investering. De vrijstelling kan pas ten vroegste worden berekend vanaf het ogenblik van de overlegging van het formulier.

Onderverdeling van de steunzones

De steunzones in het Waalse Gewest situeren zich rond Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries. In het Vlaamse Gewest situeren de steunzones zich rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde.

Deze steunzones worden verdeeld in twee groepen:

  • groep A: (delen van) steunzones die binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen in de regionale steunkaart;
  • groep B: (delen van) steunzones die niet binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen in de regionale steunkaart.

De regionale steunkaart is een kaart met steungebieden die op sociaal-economisch gebied achtergebleven zijn en beantwoorden aan de voorwaarden die door de Europese Commissie werden bepaald. Deze steunkaart wordt samengesteld door de gewesten en heeft slechts uitwerking na publicatie in het Europees Publicatieblad.

Einde van de Belgische regionale steunkaart

De toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart is op 31 december 2021 verstreken. De delen van de steunzones die tot 31 december 2021 samenvielen met de op de regionale steunkaart afgebakende steungebieden en hierdoor behoorden tot de A-groep behoren vanaf 1 januari 2022 tot de B-groep.

Gevolgen

Voor grote ondernemingen wordt de steunmaatregel enkel toegepast voor zover de investering gebeurt in een inrichting die gelegen is in de Groep A van de steunzone.

Aangezien België voor de periode 2022-2027 nog geen regionale steunkaart heeft voorgelegd, is er sinds 1 januari 2022 tijdelijk geen regionale steunkaart meer voor België die door de Europese Commissie is goedgekeurd.

Bijgevolg kunnen grote ondernemingen vanaf 1 januari 2022 dus geen formulier 274 SZ indienen. Degenen die vóór 1 januari 2022 een formulier 274 SZ hebben ingediend, komen nog altijd in aanmerking voor de maatregel als ze aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.

Heeft u nog vragen?

Wenst u te weten of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te genieten, contacteer onze Legal Partners via legalpartners@partena.be voor een concrete analyse van uw situatie.

Bronnen: Koninklijk besluit van 9 februari 2022 tot verduidelijking van de impact van het einde van de toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart op de in het Vlaamse en Waalse Gewest gelegen steunzones, B.S. 15 februari 2022; Bericht FOD FIN – Investering in een steunzone door grote ondernemingen: einde van de geldigheidsduur van de regionale steunkaart.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.