Sociale verkiezingen 2024: wat zijn de formaliteiten tussen dag X – 35 en dag X?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 08/12/2023 - 11:23
Laatste update: 08/12/2023 - 11:25

Tijdens de procedure van de (voor)verkiezing moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld.

De formaliteiten die vervuld moeten worden tussen dag X - 35 en dag X  kunnen als volgt worden samengevat.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de fasen af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die fasen zijn:

  • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
  • dag X (tussen 13 en 26 februari 2024): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
  • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
  • dag Y (tussen 13 en 26 mei 2024): verkiezingen;
  • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

(Uiterlijk) op dag X - 35: beslissingen van de werkgever

Uiterlijk op dag X - 35 (tussen 9 en 22 januari 2024) en na raadpleging van de O.R., het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging (V.A.) deelt de werkgever schriftelijk het volgende mee:

  • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving;
  • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing over de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen;
  • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende de functies van het leidinggevend personeel en, bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
  • (desgevallend) aan de O.R. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende de kaderfuncties en, bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

In alle gevallen, zelfs wanneer er geen O.R. of C.P.B.W. is of bij gebrek aan een V.A., worden deze inlichtingen meegedeeld op een document overeenkomstig het model opgenomen in de wetgeving. Dit naar behoren ingevulde document wordt aangeplakt in de diverse secties en afdelingen van de onderneming. Dit uithangen mag worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

De inlichtingen worden op elektronische wijze meegedeeld via de webapplicatie die speciaal daarvoor is voorzien op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bij gebrek daaraan wordt een afschrift van het aangeplakte bericht onmiddellijk naar de zetel van de interprofessionele werknemersorganisaties en (indien een O.R. moet worden opgericht) de representatieve kaderledenorganisaties verzonden.

Op dag X – 28 (uiterlijk): beroep bij de arbeidsrechtbank

De werknemers en de betrokken representatieve werknemersorganisaties en (als een O.R. moet worden opgericht) de betrokken representatieve organisaties van kaderleden kunnen uiterlijk op dag  X - 28 (tussen 16 en 29 januari 2024) bij de arbeidsrechtbank beroep instellen tegen de beslissingen van de werkgever of tegen de afwezigheid van een beslissing van de werkgever.

De rechtbank doet een uitspraak binnen 23 dagen na de dag van ontvangst van het beroep.

Opgelet! De formaliteiten die op dag X moeten worden vervuld, worden later toegelicht.

Wil je graag advies of begeleiding op maat bij je sociale verkiezingen? Neem dan zeker contact met ons op via esv2024@partena.be.

Bron: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.