Schoonmaaksector: nieuwe datum voor "Check in and out@work"

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 02/04/2024 - 10:17
Laatste update: 02/04/2024 - 10:23

In onze Infoflash van 15 januari 2024 hebben we je geïnformeerd over je nieuwe verplichting om aanwezigheden te registreren als je een activiteit in de schoonmaaksector uitvoert. 

Er werd aangekondigd dat die verplichting op 1 april 2024 in werking zou treden. De RSZ deelt op zijn website een nieuwe datum van inwerkingtreding mee voor deze registratieverplichting via zijn applicatie "Check in and out@work" (CIaO): de datum van 1 april 2024 werd verschoven naar 1 september 2024. 

De overgangsperiode werd daarom ook gewijzigd: in september, oktober, november en december 2024 zullen de bevoegde inspectiediensten gebruikers helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Tot 31 december 2024 worden er geen boetes opgelegd, tenzij er fraude wordt vastgesteld.

Bron: www.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.